twitter

Ruud Veelenturf van Van der Salm Boskoop Ruud Veelenturf van Van der Salm Boskoop

Van der Salm Boskoop

MPS-ProductProof maakt de teelt minder complex

Van der Salm Boskoop heeft acht vestigingen in Nederland en één in Portugal. Het assortiment bestaat uit Lavandula, Buxus, Gaultheria, Picea glauca, Pinus pinea, Ilex crenata en Deco Fruit. Het bedrijf is zowel MPS GAP als MPS SQ gecertificeerd. Ruud Veelenturf is verantwoordelijk voor de teelt en de certificering bij Van der Salm. Ruud is blij met het initiatief om met één uniform MPS-vignet te werken. Op die manier creëren we transparantie in de sierteeltsector en met het bijbehorende platform www.volgjebloemofplant.nl hebben de kwekers en telers de kans om consumenten te informeren over de wijze van produceren.

Consumenten vragen steeds meer inzage in de herkomst van de producten die ze kiezen en kopen. Duurzaamheid is één van de criteria die een rol spelen in het keuzeproces van consumenten. Veelenturf ondersteunt onder andere ook om die reden van harte MPS-ProductProof. Dat maakt zijn werk minder complex, omdat daarmee aantoonbaar wordt gemaakt dat bepaalde werkzame stoffen ontbreken in en op sierteeltproducten. “Het is een extra tool voor ons om te laten zien dat onze producten schoon zijn”. Onafhankelijk monsterafname waarvan alle afnemers de resultaten kunnen inzien. Dat biedt ook de consument weer zekerheid dat men de juiste keuze heeft gemaakt. Daarnaast is het iets om op terug te kunnen vallen als maatschappelijke partijen met belastende zaken komen. Als alle retailers MPS-ProductProof als standaard gaan gebruiken in plaats van de lange restrictielijsten die er nu vaak zijn dan is dat opnieuw een stap voorwaarts in de duurzame sierteelt.

  • vdsalm1
  • vdsalm2

Salm Boskoop
Kooiweg 15
2771 WJ  Boskoop
T: +31 (0) 172 766058
W: http://vdsalm.com
E: verkoop@vdsalm.com