Schemawijzigingen MPS-ABC en vernieuwde verbruiksregistratie: wat gaat er veranderen?
Vijfdelige videoserie over alle wijzigingen
 
Duurzaamheid wordt steeds belangrijker, ook in de tuinbouwsector. De markt en maatschappij zijn aan het veranderen en MPS verandert mee. 

Dit heeft tot gevolg dat er wijzigingen plaatsvinden in het certificatieschema van MPS-ABC. Eind 2019 wordt het vernieuwde MPS-ABC certificatieschema gepubliceerd op onze website en eind 2020 wordt het nieuwe schema van kracht. Via verschillende communicatiekanalen worden onze deelnemers op de hoogte gehouden. Daarnaast leggen we alles uit in een vijfdelige videoserie. In deze MPS-Nieuwsflits deel 1!
 
 
MPS deelnemers winnen Dutch Flower Awards 2019
Ter Laak Orchids en Van der Lugt Lisianthus, beide MPS gecertificeerd, hebben tijdens de RFH Trade Fair de Dutch Flower Awards ontvangen. Het thema van deze awards was ‘Duurzame Relatie’. Ter Laak Orchids ontving de award in de categorie ‘Planten’ en Van der Lugt Lisianthus is uitgeroepen tot winnaar in de categorie ‘Snijbloemen’. 

Beide bedrijven zijn MPS gecertificeerd: Ter Laak Orchids heeft MPS-ABC, MPS-GAP, MPS-ProductProof, MPS-Quality en MPS-SQ. Van der Lugt Lisianthus is MPS-ABC gecertificeerd. Van harte gefeliciteerd Ter Laak Orchids en Van der Lugt Lisianthus!
 
Diverse bedrijven ontvangen certificaat tijdens IFTF en RFH Trade Fair
 
MPS en MPS-ECAS hebben drie certificaten uitgereikt aan bedrijven tijdens de International Floriculture Trade Fair (IFTF) en de Royal FloraHolland Trade Fair. Op de RFH Trade Fair reikte Ruud van den Akker, auditor bij MPS-ECAS, het certificaat GLOBALG.A.P. Chain of Custody uit aan Colours of Nature. Een bedrijf dat naar eigen zeggen de meest milieuvriendelijke gerbera ter wereld teelt. 
Met de klok mee: Agrita, Soex Flora en Colours of Nature
Soex Flora, een snijbloemenproducent, ontving tijdens de IFTF als eerste bedrijf in India het MPS-GAP certificaat. Ten slotte maakte Raymond Scheepens, commercial manager bij MPS, het bedrijf Agrita blij tijdens de RFH Trade Fair met hun MPS-ABC certificaat. Het bedrijf heeft dertien periodes geregistreerd en de initiële audit met goed gevolg afgesloten en ontvangt daarmee hun eerste kwalificatie die meteen A+ is. Het bedrijf kweekt uitgangsmateriaal voor potplantenkwekers en probeert door duurzaam te telen in te spelen op de wens van de klant. Gefeliciteerd met het behalen van jullie certificaat!
 
Bedrijf in Beeld: Sher Ethiopia
 
Het is de grootste rozenkweker ter wereld en elke dag worden er drie miljoen rozen verwerkt die op een duurzame manier zijn geteeld. Gelegen in Ziway, Ethiopië, beslaat Sher Ethiopia een gebied ter grootte van 1200 voetbalvelden. Om verduurzaming verder te integreren in de bedrijfsvoering werkt het bedrijf samen met onder andere the Floriculture Sustainability Initiative (FSI). “We willen voorlopen op het gebied van duurzaamheid en samenwerken is daarbij belangrijk,” vertelt Frans Kuipers, adviseur bij Sher Ethiopia.
The Floriculture Sustainability Initiative (FSI) is samen met onder andere MPS en Sher Ethiopia op weg naar ‘FSI2020’. FSI heeft als doel dat in dat jaar negentig procent van de bloemen en planten duurzaam wordt geproduceerd. Na 2020 wordt 'Credible Record Keeping' binnen FSI een harde eis. Hierdoor wordt de milieu-impact van bijvoorbeeld gewasbeschermingsmiddelen transparant gemaakt en verlaagt. Met MPS-ABC voldoen deelnemers nu al aan deze eis. Sher Ethiopia heeft een MPS-A status en is daarnaast al bijna tien jaar MPS-GAP en MPS-SQ gecertificeerd.
 
Vissen als bewijs
“Dat we al langere tijd MPS-A scoren heeft te maken met dat we zo veel mogelijk op een natuurlijke manier telen. We gebruiken weinig gewasbeschermingsmiddelen en zetten zo veel mogelijk biologische bestrijders in,” zegt Kuipers. “Duurzaamheid wordt steeds belangrijker, dus ook als je je marktaandeel wilt behouden is het belangrijk dat je meebeweegt. Naast onze samenwerking met FSI hebben we ook het IMVO-convenant ondertekend waarin afspraken zijn gemaakt over verantwoorde internationale productie van siergewassen. We geloven dat gezamenlijke afspraken bijdragen aan een duurzame sierteeltketen.”
Een van de innovaties die zorgt voor duurzamere geproduceerde rozen zijn de wetlands. “Dit is een watersysteem dat speciaal is ontwikkeld voor het hergebruik van water door de Wageningen University on Research (WUR).” Water dat normaal wegspoelt, wordt gezuiverd door de wortels van rietplanten. Als laatste stap komt het water uiteindelijk in een bassin waarin ook vissen zwemmen. Levende vissen zijn het bewijs dat het water schoon is. Kuipers: “Het door de wetlands gezuiverde water gebruiken we vervolgens om de rozen water te geven. Door de wetlands stroomt er bovendien geen vervuild water naar de omgeving.” Met de omgeving is Sher Ethiopia sowieso bewust bezig, vertelt Leen van Driel, auditor bij MPS-ECAS. “In augustus dit jaar ben ik voor een audit op bezoek geweest bij de kwekerij. Er zijn veel bomen geplant, wanneer je over het terrein loopt valt het op hoe groen het er is.” 

Slapen, voetballen, inpakken
Zeventig verschillende soorten rozen worden er gekweekt bij Sher Ethiopia. Want, vertelt Kuipers: “Duitsers hebben bijvoorbeeld een hele andere smaak dan Denen.” Rozen kweken is niet het enige waarmee Sher Ethiopia zich bezighoudt in Ethiopië. In 2008 heeft Sher Ethiopia een sportcomplex gebouwd voor de bevolking van Ziway. “Veel van onze inpakkers voetballen ’s middags, gaan daarna inpakken en na het inpakken gaan ze naar bed. Er zijn tientallen teams en we hebben zelfs een interne competitie.”

Er zijn ook zaken waar Sher Ethiopia tegenaan loopt in Ethiopië. “Er is een voortdurende discussie over living wage. Wij geloven dat sociale voorzieningen minstens zo belangrijk zijn. Zo is er een ziekenhuis, kerk en een school op het terrein waar ook mensen die niet bij het bedrijf werken gebruik van mogen maken. Met de school zijn we klein begonnen, maar inmiddels telt de school meer dan 6000 kinderen. De lessen zijn gratis en worden gegeven door leraren uit Ethiopië,” zegt Kuipers. “Wij geloven dat wat je rechts geeft, je links terugkrijgt. Als je maar goed bent voor je mensen.”
 
Wijziging algemene voorwaarden en certificatiereglement
Om het voor u als klant zo makkelijk mogelijk te maken, hebben we ons certificatiereglement en onze algemene voorwaarden vereenvoudigd. Alle wijzigingen zijn goedgekeurd door ons College van Deskundigen. Dit betekent het volgende voor u:
  • Vanaf 1 januari 2020 worden alle bestaande certificatie-overeenkomsten omgezet naar overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Alle nieuwe klanten ontvangen vanaf dat moment ook een overeenkomst voor onbepaalde tijd. Deze overeenkomsten voor onbepaalde tijd zijn opzegbaar met inachtneming van een termijn van ten minste twee maanden voor het einde van het lopende kalenderjaar.
  • De bepaling dat binnen sommige certificatieschema’s de eigenaar van het betreffende certificatieschema auditrapporten kan opvragen, is nu integraal opgenomen in het certificatiereglement van MPS-ECAS.
  • Het moment van het sluiten en aangaan van de overeenkomst is verduidelijkt.
Op onze website kunt u alle documenten raadplegen. De nieuwe voorwaarden en documenten gelden vanaf 1 januari 2020.

Mocht u naar aanleiding van bovenstaande vragen hebben dan kunt u contact opnemen met MPS-Service & Support, bereikbaar via +31(0)174 615 715 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Vacatures

Word jij onze nieuwe collega?
Bekijk hier onze vacatures en
volg ons op LinkedIn!
 

Wanneer u vragen heeft over één van de onderwerpen in deze Nieuwsflits, kunt u contact opnemen met Service & Support.

T +31 (0)174 615 715
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

MPS heeft deze nieuwsbrief zorgvuldig samengesteld.
MPS is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – zoals geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door acties ondernomen naar aanleiding van deze nieuwsbrief.

 
 
LinkedIn
Twitter
Website
Copyright © 2019 MPS, alle rechten voorbehouden.

 

 
Samenwerken voor duurzaamheid
 
MPS heeft de ambitie een bijdrage te leveren de wereldwijde sierteeltsector verder te verduurzamen, bijvoorbeeld door de milieu-impact van onder andere gewasbeschermingsmiddelen ketenbreed te verlagen. Om dit mogelijk te maken werken wij samen met veel verschillende partijen.

Het internationale duurzaamheidsnetwerk van FSI groeit snel, en ook andere (nationale) duurzaamheids- initiatieven zoals IMVO, waarbij de overheid een prominente rol speelt, groeien.  Steeds meer partners door de gehele sierteelt keten heen sluiten aan omdat ze zien dat ze  gezamenlijk verder komen. MPS ondersteunt door middel van kennis en tools de ambitie van de sector. 

In deze MPS-Nieuwsflits kunt u meer lezen over onze samenwerking met FSI, en blikken we vooruit op innovaties van ons schema MPS-ABC en de vernieuwde verbruiksregistratie. 

Yolande van den Boom, CEO MPS-Groep
 
FSI Chain Transparency Project
De redactie van de MPS-Nieuwsflits hield een interview met twee leden van het MPS-projectteam over de rol van MPS en het doel van het project.

FSI en MPS
Floriculture Sustainability Initiative (FSI) is een duurzaamheids-netwerkorganisatie waarin (inter)nationale ketenpartijen (veredelaars, teeltbedrijven, handelsbedrijven, retail, branchorganisaties en certificatieschema-eigenaren) en NGO’s samenwerken aan een duurzamere sierteeltsector. MPS is hierbij betrokken omdat ze de ambitie heeft de milieu-impact ketenbreed te helpen verlagen. Ook brengt FSI partijen met elkaar in verbinding om zo te werken aan het transparant maken van verduurzaming. Harold Beek, Deputy Director bij MPS: "Een van de grootste winsten van FSI is de samenwerking met (keten)partijen. Partijen zitten continu, in wisselende samenstelling, met elkaar om tafel om de voortgang te bespreken en te versnellen." De doelstelling van FSI is dat in 2020 negentig procent van de door de leden verhandelde producten duurzaam worden ingekocht en verhandeld.
Projectteam MPS: Remco Jansen, Harold Beek, Anja Kodde en Luisa Mealha-Stigter
In het project Chain Transparency, dat MPS sinds 2017 met FSI uitvoert, staan transparantie in de keten van het middelengebruik centraal. “MPS werkt aan een aantal zaken die passen in het grotere geheel van duurzaamheidsinstrumenten,” zegt Remco Jansen, Commercieel manager bij MPS. Hierbij kan gedacht worden aan innovatieve tools en certificatieschema's.

Een belangrijk doel van het project is dat de totale milieubelasting omlaag gaat. “Dit bereiken we door veel samen te werken met kennisinstituten als Proeftuin Zwaagdijk en bijvoorbeeld een IPM project met Koppert Biologicals,” zegt Beek. “De resultaten leveren kennis op en vanuit die kennis kunnen oplossingen ontwikkeld worden door organisaties als MPS.”

Bij de tools die MPS ontwikkeld (op basis van samenwerking met stakeholders en het (mee)werken aan onderzoeken als Chain Transparancy) kan men denken aan tools die duurzaamheidsinspanningen meetbaar maken (zoals de Milieu Impact Indicator Gewasbeschermingsmiddelen; MPS-MIND) en managementtools. Beek: "Een voorbeeld van een managementtool is bijvoorbeeld onze betrokkenheid bij het ontwikkelen van een IPM (Integated Pest Management) strategietool in samenwerking met de Club van 100 en PPS TKI; en hierbij ook een methode te ontwikkelen om IPM meetbaar te maken. We gebruiken hiervoor ook kennis uit andere projecten, zoals het Chain Transparancy project; we verbinden zaken met elkaar om tot duurzaamheidsoplossingen te komen. Een voorbeeld hiervan is het verbeteren van MPS-MIND". 

“In de markt zie je een verschuiving op macroniveau naar instrumenten die helpen verduurzamen. De MPS-certificatieschema's en tools zijn een middel om duurzaamheidsinspanningen inzichtelijk en betrouwbaar te maken. Dus van puur certificeren naar het meten van duurzaamheidsinspanningen. ,” zegt Remco Jansen.
Centraal binnen het project Chain Transparency staat het monitoren van de ketens van  zeven sierteeltproducten (Chrysant, Kalanchoe, Anthurium, Potphaelonopsis, Lavendel, Miltonia en Dendrobium) over een periode van drie jaar. De keten van uitgangsmateriaal tot eindproduct wordt gevolgd en tijdens verschillende stadia in de keten worden monsternamen gedaan. Het gaat hier om stek, beworteling en afkweek. Hierdoor wordt er inzicht verschaft over de milieu-impact door de gehele keten, met name het effect van gewasbeschermingsmiddelen. Volgens Beek moet er meer kennis ontwikkeld worden om te zorgen dat er een reductie van middelengebruik en residu plaatsvindt, en dat aan de markt-eisen voldaan wordt. Hier wordt ketenbreed naar gekeken, dus het kan zo zijn dat in een deel van de keten meer gewasbeschermingsmiddelen worden ingezet, maar in zijn geheel minder.
 
Jansen vult aan: “Naast kennis moet er ook bewustwording gecreëerd worden. Binnen het Chain Transparency project focussen we met name op werelddelen als Afrika en Midden-Amerika, omdat daar veel stek vandaan komt. De kweker van het eindproduct moet zich realiseren dat hij het niet alleen kan. Er zijn indirecte invloeden waar hij mee te maken heeft en er zijn keteninvloeden. Daarmee komen we weer terug bij het belang van samenwerking!”
 
MPS en FSI in Centraal-Amerika

Van 16 tot en met 25 september waren FSI en MPS gezamenlijk in Centraal-Amerika (Costa Rica, Guatemala en Nicaragua). 

Het bezoek vond plaats vanuit het project Chain Transparency waarbij gekeken wordt naar ketenoplossingen op het gebied van duurzaamheid. Ook werden lokale kwekers, exporteurs en relevante stakeholders geïnformeerd over marktontwikkelingen, en werden de wereldwijde ontwikkelingen en eisen op het gebied van duurzaamheid toegelicht.
Tijdens de bijeenkomsten in Midden-Amerika werd dit interview met Marcel Zandvliet (Director Marketing/CSR Dutch Flower Group) getoond.
Gedurende de reis zijn diverse kwekers bezocht in Costa Rica, Guatemala en Nicaragua. Tijdens alle bezoeken is met eigen ogen gezien hoe de kwekers zich inspannen om te voldoen aan de ambities van FSI en de eisen met betrekking tot certificatie die vanuit de markt spelen. Ook kwam naar voren hoe toegewerkt wordt naar het verder verbeteren van de footprint, de kwalificaties voor MPS-ABC en het voldoen aan de eisen van bijvoorbeeld MPS-GAP. Denk hierbij aan de implementatie van zonnepanelen, het opvangen van regenwater en het installeren van bio-beds.
Antigua Flowers/Fides Guatemala
Las Limas, Ball Horticultural
In zowel Costa Rica als Guatemala zijn in samenwerking met  FSI en lokale partners seminars georganiseerd waar aanwezige kwekers geïnformeerd zijn over gezamenlijke projecten die lopen. In Costa Rica werd het seminar georganiseerd bij Orange Plaza in samenwerking met de Nederlandse Ambassade in San Jose. In Guatemala werd het seminar georganiseerd in samenwerking met Agexport. Bij beide seminars waren ruim 35 kwekers aanwezig. Naast de presentatie door zowel FSI en MPS werd er actief gediscussieerd over drie thema’s: traceerbaarheid, klanteisen en gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Vanuit de kwekers is waardevolle informatie ontvangen welke gebruikt zal worden in het project Chain Transparency.
Kick-off seminar, Dutch Embassy’s Orange Plaza in San Jose, Costa Rica
FSI/MPS seminar, Agexport in Guatemala
 
Salon du végétal in Nantes
Rondetafel meeting over IPM-acceptatie in de markt
MPS en Excellende Végétale/VAL'HOR hebben tijdens de Salan du Végétale een meeting georganiseerd over de acceptatie van (IPM) Integrated Pest Management door de markt. Aan tafel zaten vertegenwoordigers van het ministerie van landbouw in Frankrijk, retail, handel en kwekers. Kern van de meeting was het probleem dat kopers producten afwijzen wegens 'gebrekkige kwaliteit', door enkele sporen van bijvoorbeeld nuttige insecten. Conclusie is dat er onderzoek moet plaatsvinden naar wat consumenten accepteren als 'schadedrempel'. Daarnaast is er behoefte aan training en vebeterede communciatie op het gebied van IPM.
Marie-Francoise Petitjean
Coördinator MPS Frankrijk
 
MPS aanwezig tijdens meeting 'Good Agricultural Practices'
Afgelopen week vond in Valencia (Spanje) een meeting over 'Good Agricultural Practices'plaats. Het initiatief hiertoe was genomen door ASFPlant, de vereniging van potplantenproducenten uit de provincie Valencia.

In de ochtend werd gesproken over Good Agricultural and Hygienic Practicse in de sierteelt, gevolgd door hoe essentieel het is gewasregistratie goed op orde te hebben. 's Middags gaf René Rombouts (Foto, Coördinator MPS Spanje en Portugal) een presentatie over de verschillen tussen MPS-GAP en GLOBALG.A.P., daarbij refererend aan o.a. de FSI2020 eisen.
De ketenpartijen die de FSI2020 doelstellingen onderschrijven verwachten  dat vanaf 2021 de kwekers aan credible recordkeeping moeten voldoen, iets wat met MPS-ABC certificering nú al uitstekend afgedekt is. Het aantal sierteelt bedrijven in Spanje die MPS-ABC en MPS-GAP gecertificeerd zijn laten een duidelijke groei zien. Momenteel gaat het om 135 bedrijven. 
 
Schemawijzigingen MPS-ABC en vernieuwde verbruiksregistratie
 
Duurzaamheid wordt steeds belangrijker, ook in de tuinbouwsector. De markt en maatschappij zijn aan het veranderen en MPS verandert mee. 

Dit heeft tot gevolg dat er wijzigingen plaatsvinden in het certificatieschema van MPS-ABC. Eind 2019 wordt het vernieuwde MPS-ABC certificatieschema gepubliceerd op onze website en eind 2020 wordt het nieuwe schema van kracht. Als gevolg van deze wijzigingen wordt de registratieomgeving aangepast en de deelnemers worden vanaf begin 2020 gefaseerd overgezet. Deelnemers aan MPS-ABC zijn inmiddels geïnformeerd over de aankomende wijzigingen.

De belangrijkste veranderingen op een rij:
- Registratie per toepassing van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen wordt verplicht. 
- Eisen met betrekking tot inkoop van uitgangsmaterialen en bijkoop worden aangescherpt, waardoor de keten verder wordt gesloten.
- Registreren met terugwerkende kracht wordt moeilijker. 
- Er wordt actiever gecontroleerd op wettelijke toelating gewasbeschermingsmiddelen per land.

Deelnemers worden via de MPS-Nieuwsflits en e-mail op de hoogte gehouden.

Mocht u vragen hebben, neem dan contact op met: 
Service & Support
T +31 (0)174 615 715
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
 
Vacatures

Word jij onze nieuwe collega?
Bekijk hier onze vacatures en
volg ons op LinkedIn!
 

Wanneer u vragen heeft over één van de onderwerpen in deze Nieuwsflits, kunt u contact opnemen met Service & Support.

T +31 (0)174 615 715
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

MPS heeft deze nieuwsbrief zorgvuldig samengesteld.
MPS is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – zoals geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door acties ondernomen naar aanleiding van deze nieuwsbrief.

 
 
LinkedIn
Twitter
Website
Copyright © 2019 MPS, alle rechten voorbehouden.
*|MC:SUBJECT|*
MPS-ABC, MPS-GAP én MPS-SQ voor Ter Laak Americas in Guatemala
Drie MPS certificaten op een rij. Dat kan het bedrijf Ter Laak Americas nu zeggen tegen haar klanten. De orchideeënkwekerij Ter Laak Americas in Guatemala, Jalapa, ontving eind juni als eerste bedrijf in dit segment in Centraal- en Zuid-Amerika naast het MPS-ABC certificaat ook het MPS-GAP en MPS-SQ certificaat. Het behalen van al deze certificaten is een uitdaging voor kwekers in deze regio. Pedro Luna, manager bij Ter Laak Americas, is erg trots op het resultaat. “We zijn ervan overtuigd dat duurzaamheid de toekomst is voor ons allemaal.”

Ter Laak Americas is ontstaan toen drie partners in 2015 hun krachten bundelden en een één hectare grote orchideeënkwekerij begonnen waar zij bloeiende planten kweken voor de lokale markt en halfwasmateriaal voor de export. Eén van de partners is het Nederlandse Ter Laak Orchids, een bedrijf dat al het MPS-ABC, -GAP en -SQ certificaat heeft en deelnemer is aan MPS-ProductProof. Luna: “Dat hielp bij het behalen van de certificaten. Veel van de dingen die de schema’s van ons vragen, deden we al.” Het MPS-GAP certificaat gaat over traceerbaarheid, milieu, veiligheid en hygiëne terwijl MPS-SQ zich focust op goede arbeidsomstandigheden.
Winstgevend én duurzaam
Drielaags plastic wanden waardoor het energieverbruik wordt verminderd, het composteren van organisch afval, de energie- en schaduwopwekkende schermen en het opvangen van regenwater: het zijn een aantal van de innovaties waarmee de kas in Jalapa is uitgerust. “Onze strategie is om naast winstgevend ook duurzaam te zijn. Daarnaast verdienen onze werknemers een fijne werkomgeving,” vertelt Luna. Lokale medewerkers vormen de drijvende kracht achter het bedrijf. “We hebben 25 permanente medewerkers in dienst aan wie we maaltijden verstrekken in de pauzes. De kliekjes worden gevoerd aan de varkens en schapen.”

Duurzaam ondernemen wordt steeds belangrijker in Centraal- en Zuid-Amerika. Arthij van de Veer, MPS-coördinator in Noord- en Centraal-Amerika vertelt: “Dit wordt veroorzaakt door het groeiende bewustzijn onder ondernemers en klanten. Afnemers stellen steeds vaker eisen en hierdoor verdiepen kwekers zich in duurzaamheid. Het gaat stap voor stap, maar als je het vergelijkt met tien jaar geleden is het bewustzijn toegenomen.”

Respect voor omgeving en mensenrechten
Luna is trots op de drie behaalde MPS certificaten. “We kunnen de klant laten zien dat onze orchideeën duurzaam worden gekweekt met respect voor mensenrechten. We hopen ook andere tuinders te inspireren duurzaam te ondernemen.” Bovendien, concludeert Luna: “Met behulp van de certificaten kun je het productieproces monitoren. Als je meer weet en meet, kun je je als bedrijf verbeteren.”
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Arthij van de Veer, General Coordinator for North & Central America
T +55 85 88 72 24 24/+1 805 813 0582
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
MPS organiseert bijeenkomsten in Midden-Amerika in samenwerking met FSI2020
 
Binnenkort organiseert MPS in samenwerking met FSI2020 twee bijeenkomsten in Midden-Amerika. De vraag hoe huidige marktontwikkelingen van invloed zijn op de bedrijfsvoering staat hierbij centraal.
 
De volgende onderwerpen komen tijdens de bijeenkomsten aan de orde:
  • visie van Dutch Flower Group en Koppert Biological Systems op duurzaamheid en ontwikkelingen binnen FSI;
  • update over het project ‘Chain Transparancy’ (hierover ook meer in de volgende MPS-Nieuwsflits);
  • traceerbaarheid door de gehele keten;
  • hoe eisen van de consument de productieketen beïnvloeden;
  • inzet van IPM (Integrated Pest Management).
Bent u ook actief in Midden-Amerika en heeft u interesse om bij een van deze bijeenkomsten aanwezig te zijn? Neem dan contact op met:
Remco Jansen, Commercial Manager
T +31 (0) 6 51 27 40 01
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
MPS-ECAS gecertificeerde tuinders zetten groen afval om in duurzame energie

Groen afval uit de omgeving dat anders naar buiten de provincie verdwijnt, wordt door drie MPS-ECAS gecertificeerde tuinders via een biomassacentrale omgezet in duurzame energie. “Met de centrale verminderen we het aardgasverbruik en de CO2-uitstoot. We gebruiken de warmte van de biomassa om de kassen te verwarmen en duurzame CO2 om onze planten in de kassen nog beter te laten groeien,” vertelt Pleun van Duijn, auberginekweker en een van de initiatiefnemers.

De drie telers hebben zich verenigd in Duurzaam Energie Sirjansland (DES): VOF Prominent Grevelingen, D.T. van Noord Tomaten en auberginekwekerij Gebr. van Duijn. De bedrijven nemen verschillende certificaten af bij MPS-ECAS, waaronder GLOBALG.A.P. en On the way to PlanetProof. Het zijn onder andere deze certificaten die organisaties hun hersenen laten kraken over hoe zij hun productieproces duurzaam kunnen inrichten.
 Auberginekweker Pleun van Duijn bij de CO2-afvanginstallatie
100 ton groen afval
“We zijn de centrale begonnen met het oog op het verduurzamen van onze bedrijven,” vertelt Van Duijn. Jaren geleden zijn de drie bedrijven gaan samenwerken op het gebied van duurzaamheid waarbij verschillende ideeën de revue zijn gepasseerd. “We hebben gekeken naar aardwarmte voor het opwekken van energie, maar daar zijn hier de aardlagen niet poreus genoeg voor. Biogas was ook niet aantrekkelijk wegens de vergisting van mest.” Toen de groentetelers op een bijeenkomst van de gemeente Schouwen-Duiveland om het eiland energieneutraal te maken in contact kwamen met bosbouwers, campings en andere bedrijven die groen- en houtafval hebben, ontstond het idee voor een biomassacentrale. Groen afval uit de omgeving wordt op die manier omgetoverd tot duurzame energie voor de kas.

Houtsnippers vormen de basis voor de verwarming van de kassen en voor de CO2 die de planten nodig hebben voor het groeiproces. In totaal levert de installatie ruim 8 megawatt aan warmte waarmee 70 procent van de kassen wordt verwarmd. Voor het produceren van die warmte zijn behoorlijk wat houtsnippers nodig. Deze houtsnippers worden dagelijks door drie vrachtwagens in de vorm van 100 ton groen afval aangeleverd. Wat overblijft na de verbranding ervan is een hoopje as. Het liefst zou de aubergineteler die as ook gebruiken. “Vroeger gooiden boeren dit op het land, maar dat mag niet meer. Er zijn wel monsters genomen zodat we na kunnen gaan of we de as kunnen hergebruiken.”
Opslagloods voor houtsnippers
Biomassacentrale met twee CO2-bollen en warmtebuffers
Duurzame innovatie
De CO2 in de rook die de biomassacentrale produceert, verdwijnt niet door een schoorsteen de lucht in, maar wordt uit de rook gefilterd en opgeslagen in twee enorme bollen. Schone CO2 gaat daarna via een leidingstelsel naar de kassen waar het met lucht wordt vermengd en de planten beter laat groeien. Voor deze innovatie heeft het project een subsidie gekregen voor duurzaam ondernemen. “Per jaar zorgt de centrale voor vermindering van 12 miljoen kilo fossiele CO2-uitstoot en voor een besparing van 7 miljoen m3 aardgas,” zegt Van Duijn. “Het project heeft zo’n 9 miljoen euro gekost. Als alles volgens plan verloopt, hebben we de installatie in 12 jaar terugverdiend.”

Verdere verduurzaming
Nu de biomassacentrale draait, zijn de drie tuinders bezig met het volgende plan naar verduurzaming. “De biomassacentrale heeft energie nodig, voor bijvoorbeeld de pompen. De elektriciteit die hiervoor nodig is gaan we opwekken met zonnepanelen. Aan het eind van dit jaar ligt het dak van de installatieruimte vol met 760 zonnepanelen,” vertelt de aubergineteler. Zo maken de drie tuinders de cirkel rond. “We hebben iets moois neergezet. Alle biomassa uit de omgeving wordt nu gebruikt om energie op te wekken en onze kassen te verwarmen.”
Duurzaamheid centraal tijdens Plantarium 2019
 
MPS was afgelopen week weer aanwezig tijdens de beurs Plantarium, van 21 t/m 23 augustus jl. in Boskoop. 'Green Fits All' was de slogan waar het dit keer om draaide. 

Plantarium is een internationale Vakbeurs voor de Boomkwekerij. Deelnemers uit 15 landen en bezoekers uit 48 landen onderstrepen dit internationale karakter en maken Plantarium tot een van de grootste groothandelsmarkten van boomkwekerijproducten van Europa.

Tijdens Plantarium was MPS aanwezig met een vernieuwde beursstand om kwekers bij te praten over de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en innovatieve tools en certificering op dit gebied. Jasper van Diemen, coördinator Nederland MPS: “Je merkt dat duurzaamheid enorm leeft binnen de sector. Certificering wordt steeds meer gezien als een middel en niet als doel om duurzamer te produceren en bedrijfsprocessen naar een hoger niveau te brengen. We merken, ook vanuit de boomkwekerijsector, een groeiende interesse voor onze diensten”. 

Wilt u meer weten over certificering, neem dan contact op met:
Jasper van Diemen, Commercieel Coördinator Nederland
T +31 (0) 6 30 15 91 66
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Jasper van Diemen (MPS) tijdens Plantarium
Vacatures

Word jij onze nieuwe collega?
Bekijk hier onze vacatures en
volg ons op LinkedIn!

Wanneer u vragen heeft over één van de onderwerpen in deze Nieuwsflits, kunt u contact opnemen met MPS-Service & Support.

T +31 (0)174 61 57 15
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

MPS heeft deze nieuwsbrief zorgvuldig samengesteld.
MPS is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – zoals bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door acties ondernomen naar aanleiding van deze nieuwsbrief.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*


*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*
*|MC:SUBJECT|*
MPS ondertekent steunbetuiging IMVO convenant
Yolande van den Boom (CEO MPS-Groep)
Vorige week is in het World Horti Center in Naaldwijk het Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) convenant sierteeltsector ondertekend. Doel is een meer verantwoorde internationale productie en handel van siergewassen. CEO van de MPS-Groep, Yolande van den Boom, heeft namens MPS de steunbetuiging getekend. 

In het eerste jaar worden projecten gestart op het gebied van leefbaar loon en de impact van gewasbeschermingsmiddelen op mens en milieu. De scope van het convenant beslaat de ketens voor de veredeling en de productie van bloembollen, uitgangsmateriaal, snijbloemen, snijgroen, bomen en pot- en perkplanten. Nederland is een belangrijk knooppunt in de internationale sierteelthandel. Ons kleine land exporteert wereldwijd voor 6 miljard euro aan bloemen en planten en importeert voor ruim 600 miljoen euro bloemen uit Afrika en ruim 100 miljoen uit Zuid-Amerika. Belangrijke importlanden zijn Kenia, Ethiopië, Ecuador en Colombia. Circa 600 Nederlandse handelsbedrijven zijn internationaal actief. Het convenant is tot stand gekomen na intensief overleg onder leiding van de Sociaal-Economische Raad en bouwt voort op het bestaande sectorinitiatief Floriculture Sustainability Initiative (FSI).

Yolande van den Boom: "MPS is al jaren actief om de milieu-impact van de sierteeltsector te verlagen, de wereldwijde sierteeltsector transparanter te maken en uiteindelijk de hele sector verder te verduurzamen. Daarnaast biedt MPS ook handels- en sociale certificering. Naast een intensieve samenwerking met FSI betuigen wij nu ook graag onze steun aan dit sectorbrede convenant. De vraag naar duurzame sierteelt producten met betrouwbare productinformatie neemt toe; dit kunnen we alleen bereiken door een sectorbrede aanpak!"
 
Het IMVO convenant Sierteeltsector is ondertekend door: Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit – Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking – AFRI FLORA - Albert Heijn - Dümmen Orange - Dutch Flower Group - Fleura Metz – Floratradeconsult - Royal Lemkes - Waterdrinker – HIVOS – FNV – Royal FloraHolland – Glastuinbouw Nederland – Tuinbranche Nederland – Vereniging van Groothandelaren in Bloemkwekerijproducte.
Steunbetuigers zijn:
Chrysal – Koppert – Max Havelaar –  MPS – Stichting Natuur en Milieu
Wijziging puntentoekenning middelenverbruik

De MPS-MIND methodiek deelt alle gewasbeschermingsmiddelen in op basis van de milieubelasting die ze veroorzaken. Middelen met een hoge milieubelasting worden gecategoriseerd als “rood”, middelen met de relatief laagste milieubelasting als “groen” en middelen die zich in het midden van het spectrum bevinden krijgen het label “oranje”. 

Voor iedere categorie worden de verbruiksnormen vastgesteld. Gezien de grotere milieubelasting van rode en oranje middelen, mag hier minder van verbruikt worden dan van groene middelen. In de praktijk zien we de afgelopen jaren een afname van het verbruik van rode en oranje middelen en een toename van het gebruik van groene middelen. Het gevolg is dat een groep deelnemers de bovengrens voor het gebruik van groene middelen overschrijdt, met als consequentie een negatieve score op dit onderdeel. 
Om toch een goede MPS-score te halen moeten kwekers minder groene en meer oranje en/of rode middelen gebruiken. Dit voelt of ze tegen alle principes ingaan. Om hierin tegemoet te komen heeft MPS besloten om de negatieve punten voor het gebruik van groene middelen te schrappen.
 
Deze maatregel heeft invloed op het puntenaantal en de kwalificatie van een klein percentage MPS-ABC deelnemers. Deze deelnemers zullen het verschil met ingang van de kwalificatie over periode 7 terugzien in het behaalde aantal punten.
 
Belangrijk om te vermelden is dat dit een tijdelijke maatregel betreft. Innovatie van de huidige MIND methodiek, om deze toekomstbestendiger te maken, staat hoog op de agenda van MPS. Dit kan er toe leiden dat deelnemers die nu een voordeel hebben van deze wijziging in de toekomst bij een vergelijkbaar verbruik weer wat terugzakken in puntenaantal.

Voor meer informatie neem contact op met Martine Holtkamp: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
MPS-ABC kwalificatie als nieuwe deelnemer
 
Regelmatig krijgen we bij MPS de vraag of nieuwe deelnemers op MPS-C niveau starten. Dit is niet het geval. De MPS-ABC kwalificatie wordt berekend over het verbruik van het afgelopen jaar. Om een kwalificatie toe te kennen is het dus noodzakelijk dat een deelnemer zijn verbruik over een geheel jaar heeft geregistreerd. Daarnaast dient de initiële audit positief afgerond te zijn. Tussen het moment van starten met MPS-ABC en het verkrijgen van een kwalificatie staat de deelnemer geregistreerd als 'Non Qualified'. Na afronding van de initiële audit krijgt de deelnemer op basis van zijn verbruiksgegevens een C, B, A of A+ kwalificatie toegekend.

Het is dus niet zo dat nieuwe deelnemers op MPS-C niveau starten!
MPS inmiddels de 50 landen gepasseerd

MPS is wereldwijd actief. Inmiddels zijn er MPS-ABC deelnemers in 51 landen. Onze nieuwste MPS-ABC deelnemers bevinden zich in: Algerije, Litouwen, Zuid-Afrika en Suriname!
Bedrijf in Beeld: Newday Farms Turkije
Al 520 bomen plantte het Turkse bedrijf Newday Farms in ruil voor de verkoop van anjers sinds de oprichting in 2018. Produceren en winst is niet hun enige en belangrijkste doel, duurzaamheid, rechten voor medewerkers en traceerbaarheid staan minstens net zo hoog in het vaandel. Hun MPS-A score speelt hierbij een belangrijke rol. Seval Öz, oprichter en mede-eigenaar van Newday Farms: “MPS-ABC vormt voor ons de basis van de duurzame productie vanaf de kiemplant tot de verpakking van het product.”

MPS-A score als 'groentje'
Newday Farms werd na het achtereenvolgend registreren van dertien periodes direct als MPS-A aangemerkt. “Vanaf het begin stond duurzaamheid boven aan het lijstje en hadden we als doel het gebruik van meststoffen en pesticiden tot het minimum te beperken,” aldus de eigenaar. “Door middel van de MPS-ABC systematiek hebben we het verbruik van pesticiden- en meststoffen optimaal in kaart gebracht. Dit heeft een enorm positieve invloed op het gebruik van en keuzes voor bepaalde middelen.” 

“Als bedrijf voelen we bovendien de sociale verantwoordelijkheid en dragen we daarom bij aan sociale projecten. We werken samen met milieuorganisaties en ngo’s en we planten elke maand veertig tot vijftig bomen in ruil voor het aantal bloemen dat we verkopen,” vertelt Öz. Afnemers krijgen regelmatig een update over het aantal geplante bomen. Öz: “We sturen klanten certificaten van de geplante bomen met hun naam erop. We hopen zo te investeren in een duurzame toekomst.”
Keerpunt
Door het MPS-ABC lidmaatschap blijft hun duurzaamheidsideaal niet binnenskamers, de MPS-A score is het internationale bewijs voor het feit dat ze duurzaam produceren. “Voor onze kopers is duurzame productie belangrijk en vaak is het ook een voorwaarde voor levering,” vertelt Öz. Bovendien zijn de processen in het bedrijf een stuk efficiënter geworden door MPS-ABC en daardoor hebben ze de kosten beter onder controle. “We hebben het productieproces beter in kaart kunnen brengen. Persoonlijk heb ik ook veel van MPS-ABC geleerd, mijn management skills zijn een stuk beter geworden. Het certificaat werd voor mij het keerpunt waarop ik mijn werk efficiënter ben gaan indelen.”

Natuurlijk maakt het bedrijf ook fouten, maar niet veel. “Wat hielp was de uitleg van MPS over de filosofie en het doel van MPS-ABC, hierdoor maken we weinig fouten. MPS houdt ook rekening met  de nationale regelgeving en we krijgen advies zodat we kunnen blijven groeien wat betreft duurzaamheid.”

Voor vragen neem contact op met Raymond Scheepens: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Seval Öz
Het MPS-vignet; heeft u alles op orde?
 
Op 23 augustus 2017 is het uniforme MPS-vignet geïntroduceerd. Dit vignet is in de plaats gekomen van een veelvoud aan MPS-vignetten en logo’s die tot op dat moment in de sierteeltsector werden gebruikt. In combinatie met het interactieve platform www.volgjebloemofplant.nl , draagt het uniforme MPS-vignet bij aan uniforme werkwijze en labeling van producten afkomstig van MPS gecertificeerde bedrijven, en biedt het de consument transparantie.

De oude vignetten mochten tot en met het 31 december 2018 gebruikt worden. Sinds 1 januari 2019 mogen de oude vignetten van de betreffende certificaten niet meer gebruikt worden voor de lopende zaken, waaronder verpakkingen, plantenstekers etc.


Hier vindt u meer informatie.
Vacature: Commercieel Coördinator Nederland

Word jij onze nieuwe collega? Ben je op zoek naar een uitdagende commerciële functie? Dan zijn wij op zoek naar jou! Bekijk hier de vacature. 

Wanneer u vragen heeft over één van de onderwerpen in deze Nieuwsflits dan kunt u contact opnemen met het MPS-Service & Support.

T. +31 174 615715
E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

MPS heeft deze nieuwsbrief zorgvuldig samengesteld.
MPS is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – zoals bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door acties ondernomen naar aanleiding van deze nieuwsbrief.

LinkedIn
Twitter
Website
Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, alle rechten voorbehouden.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*