*|MC:SUBJECT|*
Samen werken aan duurzaamheidsoplossingen

Steeds meer samenwerkingsverbanden ontstaan in de keten om gezamenlijk tot duurzaamheidsoplossingen te komen. MPS is hier een groot voorstander van. Krachten bundelen, kennis delen en transparantie bevorderen past immers in de huidige tijdgeest. In deze MPS-Nieuwsflits besteden we aandacht aan één van deze samenwerkingsverbanden; onze samenwerking met Natuur & Milieu, LTO, WUR en CLM om een ‘milieu-indicator gewasbescherming’ te ontwikkelen. Verderop in deze Nieuwsflits wordt dit project toegelicht. Natuur & Milieu ziet ons als ‘een belangrijke schakel tussen teler, markt en samenleving’. Hier zijn we trots op. We zullen u van de voortgang van dit project op de hoogte houden.  

Yolande van den Boom, CEO MPS-Groep
Natuur & Milieu kijkt naar brede milieulast gewasbeschermingsmiddelen 
De maatschappelijke discussie over het terugdringen van gewasbeschermingsmiddelen speelt al tientallen jaren. “De discussie in de sierteelt is wat later op gang gekomen dan bij voedsel, maar het is positief dat de sector het inmiddels goed heeft opgepakt en er hard mee aan de slag is”, zegt Jelmer Vierstra, programmaleider van Natuur & Milieu en verantwoordelijk voor plantaardige productie. “Maar verbetering is nog wel nodig, we zien nog teveel overschrijdingen van normen in drink- en oppervlaktewater en ook met de biodiversiteit gaat het niet goed in Nederland.”
In balans brengen
Vierstra spreekt zich uit: “Ons doel is dat het milieu geen schade meer ondervindt van de teelt van plantaardige gewassen. Maar maatregelen moeten wel passen bij de bedrijfseconomische realiteit waar telers mee te maken hebben.” Vanwege de voedselveiligheid zijn de telers in de groente- en fruitsector al langer bezig met
plantaardige productie. In de sierteeltsector speelde deze discussie pas later omdat de humane gezondheid minder speelt bij siergewassen. “Tegelijk gebruiken siertelers gemiddeld genomen meer gewasbeschermingsmiddelen dan die van agf, omdat de esthetische eisen hoger liggen. Daarom is het goed dat de maatschappelijke discussie hier nu ook in alle hevigheid woedt, want dan gaat de markt om verbetering vragen en is er ook een gesprek over de kosten mogelijk.”, aldus de programmaleider.
Meer ProductProof
Natuur & Milieu vindt het wenselijk dat meer telers voor de certificering van ProductProof gaan in plaats van 'alleen' MPS-ABC. Ook Tuinbranche Nederland, waar de milieuorganisatie mee samenwerkt, is daar voorstander van. Vierstra: “De reden is dat ProductProof aantoont of middelen niet gebruikt zijn. De ‘check and balances’ is bij dit certificaat door de controle met de dag-registratie en met name extra monsternames veel steviger.” Om het milieu te ontzien, denkt de programmaleider overigens aan twee strategieën, die allebei, bij voorkeur in combinatie, gebruikt worden. Het gebruik van de meest toxische middelen (waar mogelijk) verminderen, maar ook inzetten op het zuiveren van water in de glasteelt omdat het helemaal stoppen met bepaalde middelen niet altijd kan.”
Laag risico middelen
Ook heeft hij een drietal oplossingen om van hoog naar laag risico middelen te gaan. “Er zijn genoeg middelen, maar die bij toepassing wel wat extra kennis vragen om ze echt effectief te laten zijn. Daarnaast zijn ze soms duurder dan het gangbare alternatief”, vertelt Vierstra. 
Een tweede oplossing is door veredeling meer weerbare (planten)rassen maken, die beter bestand zijn tegen ziekten en plagen. Ook daar ligt een rol voor de afnemende partijen, want die moeten daar dan wel om vragen. Als derde oplossing vindt hij dat de gestelde milieueisen meer op elkaar afgestemd moeten worden, want iedere teler heeft nu met verschillende partijen met verschillende eisen rekening te houden. “Het zou mooi zijn als partijen niet alleen de vraag stellen welke specifieke middelen er gebruikt worden, maar ook welke milieulast er met het totale middelengebruik gepaard gaat”, meldt de programmaleider.
Natuur & Milieu is daarom enthousiast over het project ‘milieu-indicator gewasbescherming’ waarvoor zij samen met veel partijen in de sector het initiatief genomen hebben. Onder andere MPS, LTO, WUR en CLM zijn daarbij betrokken.
 Het doel van dit project is een indicator met bijbehorende berekeningssystematiek te ontwikkelen die effecten van gewasbeschermingsmiddelen beschrijft: - integraal op milieu, biodiversiteit en gezondheid; die aansluit bij de behoeften en wensen van sector, markt en maatschappij; de impact van een teelt op een eenduidige en transparante manier berekent; internationaal toepasbaar is en draagvlak heeft.
Transparantie in keten
Verder geeft de programmaleider aan dat discussie over duurzaamheid niet meer weg gaat en de rol voor organisaties zoals MPS alleen maar groter zal worden. “Duurzaamheid begint met transparantie in de keten. 
MPS is daar goed in: ze halen informatie op en kunnen dit transparant maken. Zij zijn daarmee een belangrijke schakel tussen teler, markt en samenleving. Dat is positief en daar zijn we enthousiast over”, besluit Vierstra.
Doorlooptijd MPS-GAP certificering 
Vanuit de sector bestaat er al enige tijd onduidelijkheid over hoe lang het traject duurt om MPS-GAP te behalen (vaak wordt zelfs een jaar genoemd). De doorlooptijd van het behalen van MPS-GAP certificering is veel korter dan velen denken. Kwekers die net starten (of nog moeten starten) met MPS-ABC hoeven niet eerst een jaar te registeren om MPS-GAP te kunnen behalen. 

Indien een kweker begint met registreren binnen MPS-ABC is hij de eerste 13 periodes (van vier weken) nog niet gecertificeerd. Toch is het mogelijk meteen van start te gaan met MPS-GAP certificering. Dit kan tot maximaal 17 periodes (68 weken) na de start van de registratie. 

Heeft u vragen over MPS-GAP certificering, neem dan contact op met Raymond Scheepens via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. +31 (0) 6 53862551.
MPS-Klantenpanel 29 januari en 5 februari 2019
In het kader van de ontwikkeling van het vernieuwde MPS-ABC schema, zijn er op 29 januari en 5 februari 2019 een aantal MPS-ABC deelnemers bij MPS bij elkaar gekomen. Deze bijeenkomsten werden georganiseerd vanuit MPS om het gesprek aan te gaan over de nieuwe MPS-registratietool. Doel van de bijeenkomsten was het inventariseren van praktijk-ervaringen met de huidige tool en wensen voor zowel de vernieuwde registratietool als een mobiele applicatie en de MY-MPS gebruiksomgeving. De bijeenkomsten hebben geleid tot een uitgebreid overzicht van wensen en vereisten welke op praktische haalbaarheid getoetst zullen
worden en daar waar mogelijk geïmplemen-teerd worden in de nieuwe registratietool. 

Heeft u vragen of wilt u ook een keer deelnemen aan het MPS-Klantenpanel, dan kunt u contact opnemen met Martine Holtkamp via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. +31 (0) 6 83483367.
Rabo Impactlening; speciaal voor duurzame koplopers en ondernemers
MPS-ABC deelnemers met niveau A+ of deelnemers aan ProductProof tonen aan dat ze aan de hoogste milieu- en duurzaamheidseisen voldoen. Hierdoor kunnen ze in aanmerking komen voor de Rabo Impactlening. Met de Rabo Impactlening geeft de Rabobank een rentekorting aan bedrijven en organisaties die ondernemen met een duurzame of maatschappelijke impact; de Rabobank wil duurzaam ondernemen extra stimuleren en geeft daarom een rentekorting tot 0,65% op nieuwe zakelijke leningen. 

 “Sinds 1 augustus 2018 zijn we live met de vierde fundingtranche van de Europese Investeringsbank. Er is veel interesse in dit product en de uitzettingen in deze tranche verlopen conform verwachting. Tot op heden hebben we in de huidige tranche al een totaal obligo van ruim 21 miljoen euro verstrekt aan duurzame koplopers die in het bezit zijn van MPS-ABC”, aldus Hans Klijn van Rabobank. 


Voor meer informatie klik hier
Onderzoek naar motivatie van boeren en telers voor vermindering gebruik gewasbeschermings-middelen
Wageningen University & Research onderzoekt de motivatie van boeren en telers om het gebruik van milieubelastende gewas-beschermingsmiddelen terug te dringen. Zo’n 7500 agrariërs ontvangen woensdag 20 februari een vragenlijst die ze online kunnen invullen.
Hiermee willen de onderzoekers de kansen en belemmeringen identificeren die boeren en telers ondervinden als ze binnen twee jaar hun gebruik van deze middelen willen verminderen. Ook meedoen?

Klik hier voor de vragenlijst.

 
Instructievideo's registratie MPS-ABC
MPS faciliteert deelnemers aan MPS-ABC en eventueel MPS-ProductProof op een zo efficiënt en eenvoudig mogelijke wijze hun verbruik te registeren. Wanneer u gebruik maakt van Actres Basisregistratie (perioderegistratie) of Actres Top (dagregistratie) en hier vragen over heeft
kunt u tegenwoordig ook onze instructievideo’s raadplegen met handige tips & tricks. U kunt de instructievideo’s hier vinden.

Natuurlijk staat ons Service & Support team ook altijd voor u klaar: MPS Service & Support via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. +31 (0) 174 615 715.
Het MPS-vignet; heeft u alles op orde?
 
Op 23 augustus 2017 is het uniforme MPS-vignet geïntroduceerd. Dit vignet is in de plaats gekomen van een veelvoud aan MPS-vignetten en logo’s die tot op dat moment in de sierteeltsector werden gebruikt. In combinatie met het interactieve platform www.volgjebloemofplant.nl , draagt het uniforme MPS-vignet bij aan uniforme werkwijze en labeling van producten afkomstig van MPS gecertificeerde bedrijven, en biedt het de consument transparantie.

De oude vignetten mochten tot en met het 31 december 2018 gebruikt worden. Sinds 1 januari 2019 mogen de oude vignetten van de betreffende certificaten niet meer gebruikt worden voor de lopende zaken, waaronder verpakkingen, plantenstekers etc.

 
Hier vindt u meer informatie.
Vacatures
Word jij onze nieuwe collega?
 • Vacature Auditor
 • Vacature Senior Auditor
 • Vacature Auditor Voedselveiligheid
Bekijk hier onze vacatures en volg ons op LinkedIn!
Wanneer u vragen heeft over één van de onderwerpen in deze Nieuwsflits dan kunt u contact opnemen met het MPS-Service & Support team.

T. +31 174 615715
E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.  

 

MPS heeft deze nieuwsbrief zorgvuldig samengesteld.
MPS is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – zoals bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door acties ondernomen naar aanleiding van deze nieuwsbrief.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, alle rechten voorbehouden.
*|MC:SUBJECT|*
Focusland IPM Essen: België
De sierteelt in België is na de groenteteelt de tweede grootste subsector van de tuinbouw met 550 miljoen euro aan productiewaarde. Hoewel het aantal bedrijven de laatste jaren is afgenomen, zijn areaal en productiewaarde constant gebleven. Veel bedrijven investeerden in nieuwe infrastructuur en technologieën om duurzamer te kunnen telen.
Certificering sierteeltbedrijven 
Op dit moment zijn nog te weinig Belgische sierteeltbedrijven gecertificeerd. “Dat is een beetje eigen aan het handelsmodel in de sierteelt, waarbij onze ondernemers zelf hun afzet en export organiseren”, zegt Bruno Gobin, directeur Proefcentrum voor Sierteelt (PCS). “Groentebedrijven zijn veel meer gecertificeerd, omdat de veilingen dit vragen. In de sierteelt is zeker nog groei in certificering mogelijk. Meer en meer bedrijven beseffen intussen dat certificatie wel handelskanalen opent, maar zeker ook beter inzicht geeft in de eigen bedrijfsvoering.”
PCS ondersteunt siertelers, boomkwekers en groenvoorzieners door praktijkonderzoek, demonstratie en voorlichting. De directeur: “We zijn een kennisinstelling die oplossingen biedt, welke onmiddellijk toepasbaar zijn op het bedrijf. Daarvoor vertalen we kennis van diverse onderzoekpartners naar de praktijk en tonen op het veld en in de kas hoe het beter kan.” Het proefcentrum werkt samen met bedrijven aan de ontwikkeling van duurzame technieken, die telers milieutechnisch en economisch vooruit kunnen helpen. Tevens tonen ze tuinbouwbedrijven hoe deze stappen vooruit kunnen zetten. Recent investeerde de Vlaamse overheid een fors bedrag in het proefcentrum, zodat ze nu state-of-the-art onderzoeksfaciliteiten hebben. “Een mooi uithangbord voor onze innovatieve bedrijven.” 

Toekomst duurzaamheid
De meeste Belgische bedrijven werken nu al behoorlijk duurzaam, maar hebben te weinig aandacht voor een formele borging van de vele inspanningen in een certificaat. “Met een certificaat is het mogelijk om je inspanningen in de handelsketen te communiceren. Daarom verwachten we dat de komende jaren veel tuinbouwbedrijven de
eerste stap naar basiscertificatie gaan zetten en van daaruit gaan doorgroeien naar hogere certificaten”, aldus Gobin. 

MPS is in Vlaanderen een belangrijke speler met toch een behoorlijk aantal tuinbouwbedrijven die MPS-A gecertificeerd zijn. Ook verschillende handelaren en grotere retailers vragen inmiddels om een hoger certificaat. De directeur: “Voor MPS zal het belangrijk zijn om de kwaliteit van haar certificatie door de hele keten heen sterk te borgen om een garantie te kunnen geven op de milieu- en kwaliteitseisen van de afzet.” 
FSI General Assembly tijdens IPM Essen
Op donderdag 24 januari vond de FSI General Assembly plaats op de IPM in Essen. Tijdens deze jaarvergadering, waar het bestuur en bijna alle leden aanwezig waren, werden twee nieuwe leden voorgesteld; Syngenta flowers en AIPH. Na een stemming door de leden werd Marcel Zandvliet (Directeur Marketing & CSR Dutch Flower Group) aangesteld als nieuw bestuurslid bij FSI als vertegenwoordiger voor de handel (naast Richard Fox, directeur Union Fleurs).
MPS werd vertegenwoordigd door Remco Jansen (Commercieel Manager) die een presentatie gaf over de lopende projecten die MPS en FSI gezamenlijk uitvoeren. Een van deze projecten is het Chain Transparancy project, gericht op het verlagen van de milieu-impact in de sierteeltsector (met name gericht op gewasbeschermingsmiddelen) en dit af te stemmen binnen de gehele productieketen. Remco Jansen: “In de presentatie kwam naar voren dat we enorme stappen aan het maken zijn; het middelengebruik daalt, en dan met name de meest belastende gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast zijn we druk bezig om nog beter aan te sluiten op de vraag vanuit de markt en met het ontwikkelen van slimme tools voor kwekers om hun activiteiten binnen de keten transparanter en zichtbaarder te maken”. 
 
Voor meer informatie over de rol van MPS binnen FSI of andere vragen; neem contact op met Remco Jansen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., 06 512 740 01
MPS-SQ certificaat voor Aleia Roses tijdens IPM Essen
Dinsdag 22 januari 2019 heeft Aleia Roses het certificaat MPS-SQ (Socially Qualified) in ontvangst mogen nemen. Gerrit Jan Vreugdenhil (Commercieel Manager MPS) overhandigde het document aan María del Mar Parra, Agronoom bij Aleia Roses.  Dit feestelijke moment vond plaats op de stand van Aleia Roses tijdens de IPM.

Het MPS-SQ certificaat toont de sociale betrokkenheid van bedrijven aan. Goede werkomstandigheden zijn een belangrijk aspect  voor handelaren en consumenten. De belangrijkheid van bewuste teeltmethoden en informatie over de her-
komst van een product neemt daarnaast toe.  Net als de sociale betrokkenheid van een producent. Het certificaat is gebaseerd op de universele rechten van de mens en gedragscodes die opgesteld zijn voor lokale organisaties. De ILO (International Labour Organization) is hierin ook opgenomen.

De Spaanse teler streeft ernaar om zo biologisch mogelijk te produceren, heeft oog voor het milieu en is sociaal betrokken. Aleia Roses is blij om dit MPS-SQ certificaat toe te voegen aan MPS-GAP en MPS-A.
MPS-GAP certificaat uitgereikt aan Boltha tijdens IPM Essen
Bollenkwekerij Boltha uit Breezand heeft tijdens de IPM haar MPS-GAP certificering ontvangen uit handen van Commercieel Manager Raymond Scheepens. Inmiddels zijn er ruim 200 bedrijven in de bollensector die deelnemen aan MPS-ABC registratie (ongeveer 33 procent van het totale areaal). Steeds meer bedrijven in deze sector nemen nu ook de stap naar MPS-GAP omdat ze inzien dat certificeringsschema’s zorgen dat binnen het bedrijf de puntjes op de i worden gezet en dat de bedrijfskwaliteit hoger wordt”, aldus Scheepens. 

“Als familiebedrijf willen wij duurzaam te werk gaan. Immers, ook de volgende generatie verdient een goede en gezonde toekomst. Daarom zijn wij al jaren aangesloten bij MPS. We zijn er trots op dat we naast onze MPS-A kwalificatie stappen verder zetten en nu dus ook MPS-GAP gecertificeerd zijn”, aldus Truus van den Berg-Smakman van Boltha. 
MPS-ABC tip: UO-Jaarrapportage
Volgens het Activiteitenbesluit is elk glastuinbouwbedrijf verplicht om jaarlijks de verschillende waterstromen en het gebruik van meststoffen via de UO te rapporteren aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag is zowel de gemeente, milieu- of omgevingsdienst als ook het waterschap. De rapportages worden gebruikt om te
toetsen of uw  bedrijf aan de lozingsnormen (substraatteelten) en de gebruiksnormen (grondteelten) voldoet die in het Activiteitenbesluit zijn opgenomen. Daarnaast worden de rapportages gebruikt om de milieubelasting uit de glastuinbouwsector te bepalen.

Het rapporteren kunt u doen door in MY-MPS onder Mijn Verbruik het UO emissieformulier in te vullen en te versturen. Uiteraard dient het registratiejaar volledig ingevuld te zijn. 

Wat gebeurt er nu?
Het bevoegd gezag controleert na 1 mei of u uw UO-jaarrapportage heeft ingediend en toetst de inhoud van de rapportage op juistheid. Als blijkt dat geen rapportage is ingediend, de rapportage is afgekeurd of de gegevens niet volledig en/of juist zijn kan het bevoegd gezag tot handhaven overgaan. 

Indien u vragen heeft, kunt u altijd contact opnemen met MPS Service & Support via 0174 615 715 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Eerste Chain of Custody-certificaat uitgereikt door MPS-ECAS
Afgelopen week heeft MPS-ECAS het eerste Chain of Custody-certificaat uitgereikt aan Green partners. Green Partners is een bloemenverwerkings- en boekettenproductiebedrijf en maakt sinds 2000 deel uit van de Dutch Flower Group. 

De GLOBALG.A.P. Chain of Custody Standard (CoC) is een certificaat voor alle bedrijven en (detail)handelaren die omgaan met GLOBALG.A.P. gecertificeerde producten (of daaraan gebenchmarkte certificatieschema’s zoals MPS-GAP).

 
De GLOBALG.A.P. CoC Standard volgt producten gedurende het hele proces, van kweker tot retailer. Het stelt eisen aan de omgang met gecertificeerde producten en de juiste scheiding van gecertificeerde en niet-gecertificeerde producten in de verwerkingseenheden.

Handelaren, verwerkers en distributeurs kunnen op geloofwaardige wijze aantonen dat zij gecertificeerde producten verkopen, de traceerbaarheid aantonen en zichtbaar worden in de GLOBALG.A.P. database.
 

Colin Maas (Manager Auditing): "MPS-ECAS verzorgt sinds het najaar van 2018 de Chain of Custody-audits. Green Partners heeft o.a. ook Florimark GTP bij ons behaald, hetgeen past binnen de visie van MPS om een ‘one-stop-shop’ voor onze klanten te faciliteren. Het is een mooie prestatie van Green Partners dat ze als eerste via ons CoC-gecertificeerd zijn!". 
 
Mocht u vragen hebben of meer informatie nodig hebben neem dan contact op met Colin Maas via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..  
MPS-presentatie Lelie middag Andijk
Tijdens de Lelie middag in Andijk op vrijdag 25 januari was Raymond Scheepens namens MPS aanwezig om een presentatie te geven over MPS-certificering. Ruim 80 geïnteresseerde Lelie kwekers waren aanwezig. De vraag naar MPS-certificering groeit gestaag in de bollensector, mede door de vraag vanuit de markt.

Vorig jaar is het Platform Duurzame Handel Bloembollen en Vaste Planten opgericht om eenheid krijgen in de route naar certificering. Lees hier meer over de ambities van het platform. 

Mocht u vragen hebben of meer informatie nodig hebben neem dan contact op met Raymond Scheepens via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. +31 (0) 174 615 715
Het MPS-vignet; heeft u alles op orde?
 
Op 23 augustus 2017 is het uniforme MPS-vignet geïntroduceerd. Dit vignet is in de plaats gekomen van een veelvoud aan MPS-vignetten en logo’s die tot op dat moment in de sierteeltsector werden gebruikt. In combinatie met het interactieve platform www.volgjebloemofplant.nl , draagt het uniforme MPS-vignet bij aan uniforme werkwijze en labeling van producten afkomstig van MPS gecertificeerde bedrijven, en biedt het de consument transparantie.

De oude vignetten mochten tot en met het 31 december 2018 gebruikt worden. Sinds 1 januari 2019 mogen de oude vignetten van de betreffende certificaten niet meer gebruikt worden voor de lopende zaken, waaronder verpakkingen, plantenstekers etc.

Hier vindt u meer informatie.
Vacatures
Word jij onze nieuwe collega?
 • Vacature Auditor
 • Vacature Senior Auditor
 • Vacature Auditor Voedselveiligheid
 • Manager Commercie en Productontwikkeling
Bekijk hier onze vacatures en volg ons op LinkedIn!
Wanneer u vragen heeft over één van de onderwerpen in deze Nieuwsflits dan kunt u contact opnemen met het MPS-Service & Support team.

T. +31 174 615715
E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

MPS heeft deze nieuwsbrief zorgvuldig samengesteld.
MPS is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – zoals bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door acties ondernomen naar aanleiding van deze nieuwsbrief.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, alle rechten voorbehouden.
*|MC:SUBJECT|*
Nieuw MPS-team Duitsland
Vanaf 1 januari 2019 is er een vernieuwd MPS-team aan de slag gegaan in Duitsland. Duitslandcoördinator Silke Peters heeft na 7 jaar MPS verlaten; Erika Boland van bureau Aktenkraft neemt haar taken over en is de nieuwe coördinator van MPS in Duitsland.  

Tot de taken behoren onder andere het begeleiden van kwekers en handelaren in het certificeringsproces. "We zijn nu de Duitse serviceafdeling van MPS", legt Vivian Pellens, Managing Director van Aktenkraft, uit.

In de praktijk verandert er echter niets voor Duitse MPS-deelnemers, en ook het Duitse MPS-team blijft bekende gezichten houden. Karin Spengemann is sinds 2015 onafhankelijk MPS-consultant in Duitsland en treedt nu toe tot het nieuwe team. Zij is verantwoordelijk voor kwekers in Noord- en Oost Duitsland. Erika Boland werkt sinds 2017 voor de regio's West- en Zuid-Duitsland.

Een goede gelegenheid tot vragen stellen of om kennis te maken met het Duitsland-team is tijdens de IPM in Essen. Karin Spengemann, Erika Boland en Remco Jansen zullen hier aanwezig zijn. U kunt ze vinden in de stand van Aktenkraft (2E25) of in de stand van MPS (1D12.25).

Mocht u vragen hebben of meer informatie nodig hebben neem dan contact op met Remco Jansen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
Eerste Chain of Custody-certificaat uitgereikt door MPS-ECAS
Deze week heeft MPS-ECAS het eerste Chain of Custody-certificaat uitgereikt aan Green partners. Green Partners is een bloemenverwerkings- en boekettenproductiebedrijf en maakt sinds 2000 deel uit van de Dutch Flower Group. 

De GLOBALG.A.P. Chain of Custody Standard (CoC) is een certificaat voor alle bedrijven en (detail)handelaren die omgaan met GLOBALG.A.P. gecertificeerde producten (of daaraan gebenchmarkte certificatieschema’s zoals MPS-GAP).
 
De GLOBALG.A.P. CoC Standard volgt producten gedurende het hele proces, van kweker tot retailer. Het stelt eisen aan de omgang met gecertificeerde producten en de juiste scheiding van gecertificeerde en niet-gecertificeerde producten in de verwerkingseenheden.
Handelaren, verwerkers en distributeurs kunnen op geloofwaardige wijze aantonen dat zij gecertificeerde producten verkopen, de traceerbaarheid aantonen en zichtbaar worden in de GLOBALG.A.P. database

Colin Maas (Manager Auditing): "MPS-ECAS verzorgt sinds het najaar van 2018 de Chain of Custody-audits. Green Partners heeft o.a. ook Florimark GTP bij ons behaald, hetgeen past binnen de visie van MPS om een ‘one-stop-shop’ voor onze klanten te faciliteren. Het is een mooie prestatie van Green Partners dat ze als eerste via ons CoC-gecertificeerd zijn!". 
 
Mocht u vragen hebben of meer informatie nodig hebben neem dan contact op met Colin Maas via e-mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Bedrijf in beeld: OVATA uit Bleiswijk
OVATA in Bleiswijk teelt op 10,2 hectare ongeveer vijftig soorten succulenten, waarvan 70% eigen variëteiten. Succulenten, waaronder vetplanten en cactussen vallen, zijn planten die vocht kunnen vasthouden voor droge tijden. Jaarlijks produceert het potplantenbedrijf 10 miljoen planten in potten variërend vanaf 5,5 cm tot 30 cm. De succulenten worden onder andere via exporteurs afgezet in geheel Europa, Rusland, Turkije en Amerika. “Als je aan de strenge eisen van de Verengde Staten kunt voldoen, kun je ook aan de rest van de wereld leveren”, zegt Ivo van den Akker van OVATA.

Duurzaamheid en milieu
Bij het potplantenbedrijf staat duurzaam ondernemen hoog in het vaandel. Ze streven ernaar om de succulenten volledig duurzaam te telen. Het bedrijf heeft de volgende certificering: MPS-A+, MPS-GAP, MPS-SQ, MPS-ProductProof (PP) en On the way to PlanetProof. Het streven is om in 2020 ook MPS-Quality en MPS-Natural Protected (NP) te hebben. MPS-NP is een combinatie van MPS-ABC, MPS-PP waarbij gewasbescherming volledig biologisch wordt uitgevoerd. “Voor ons is certificering een middel en geen doel. Al die vragen die we moeten beantwoorden, houden ons scherp en laten ons weten of we op de goede weg zijn. En het is een voordeel dat alles bij één instantie is ondergebracht.”

Van den Akker neemt deel aan het MPS-klantenpanel: “Hierdoor zijn we als eerste op de hoogte van de nieuwe ontwikkelingen die eraan komen. Verder stimuleren we MPS om stappen vooruit te zetten. Daarnaast willen we de berekening van de CO2-footprint ook in MPS opgenomen zien.”

Circular Economy Challenge
OVATA heeft meegedaan aan de Circular Economy Challenge van Rabobank en KPMG. Uit de uitgevoerde bedrijfsscan, waarbij vooral naar de afvalstromen is gekeken en wat nog mogelijk is op het gebied van duurzaamheid, zijn voor het potplantenbedrijf nog twee verbeterpunten gekomen: overschakelen naar bioplastic en  kunstmeststoffen vervangen door biologische meststoffen. 

Van den Akker: “Bioplastics klinkt duurzaam, maar is het niet. We hebben dat onderzocht, maar de productie kost meer energie en er komt veel CO₂ bij vrij. Bovendien is het dikker, waardoor minder potten op een pallet gaan en daarmee meer vrachtbewegingen. We hebben ook naar kartonnen potten gekeken, maar dat is het ook nog niet. Daarin kunnen we niet lang telen, waardoor toch plastic potten nodig zijn. En met het om wisselen van een plastic pot voor een kartonnen pot zijn in plaats van één twee potten nodig, wat niet bepaald duurzaam is. We blijven daarom in potten van 100% recyclebaar plastic telen, wat tot op heden het meest duurzaam is.”

Hij vervolgt: “In 2025 willen we wel volledig met biologische meststoffen en compost telen. Hij geeft aan dat het telen met biologische meststoffen nog een hele zoektocht wordt. Het einddoel is om in 2028 de SKAL-certificering te hebben, waarbij ze volledig biologisch in meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen zijn. Voor dat Skal-certificaat moeten de leveranciers dan ook aan de biologische eisen voldoen. Dat wordt nog wel een uitdaging.”

 
Minder verpakking
Vorig jaar is het potplantenbedrijf begonnen met vraaggestuurd te produceren. Als er minder vraag is, is er ook minder aanbod. Hierdoor is automatisch het afval minder, omdat geen overbodige productie hoeft te worden weggegooid. Met IKEA hebben ze ook een project opgestart om het afval te verminderen. Voor het woonwarenhuis verwerkt OVATA plantconcepten in onder andere potten van keramiek. Deze potten kwamen eerst in kartonnen dozen aan, maar nu zonder dozen van de leverancier, die IKEA uitzoekt. Hierdoor is minder karton nodig en staan er meer potten in een container. “Dit is een mooi voorbeeld om samen met ketenpartners aan duurzaamheid te werken.”

OVATA heeft voor de vier soortlijnen, pure succulenten, pearls, WOODS en ROCKS, eigen trays van karton met FSC-keurmerk. Het bedrijf gebruikt geen gas, maar restwarmte en gebruikt geen extra CO₂. Van den Akker: “Als we CO₂ in de kas willen hebben, zetten we gewoon de luchtramen open. Want er zit voldoende CO₂ in de lucht en door Europoort is de concentratie hoger, zeker bij een zuidwestenwind.” Verder loost het potplantenbedrijf geen water en zet maximaal natuurlijke vijanden en biologische middelen in. 
Land in beeld: Spanje
Kwekersvereniging Coplant Galicia S.L. is deze maand begonnen met MPS-ABC-registratie om uiteindelijk MPS-ABC kwalificatie te behalen. Bijna 150 bedrijven in Spanje en Portugal gingen hun al voor. De keuze om deel te nemen aan MPS was eenvoudig; alle inspanningen op het gebied van duurzaamheid worden zichtbaar en meetbaar en de certificering is internationaal erkend.

Sandra Pereira (kwaliteitsmanager bij Coplant): "We werkten eerst met lokale certificering, maar misten de internationale erkenning, dat was voor ons de hoofdreden om te starten bij MPS. Daarnaast legt MPS de 'duurzaamheidslat' steeds hoger waardoor verduurzaming een continu proces blijft". 
René Rombouts (coördinator MPS Spanje): "Sierteelt heeft relatief gezien een klein marktaandeel vergeleken met groente & fruit in Spanje, en al helemaal in de regio Galicië, waar Coplant is gesitueerd. Daarom is het voor sierteeltkwekers nog belangrijker om gecertificeerd te zijn en zich zo te onderscheiden en hun inspanningen op het gebied van duurzaamheid zichtbaar te maken". 

Mocht u vragen hebben of meer informatie nodig hebben neem dan contact op met René Rombouts via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
MPS aanwezig tijdens MANTS in Baltimore (USA)
Van 9 t/m 11 januari 2019 vond in Baltimore (USA) de 49e editie van MANTS plaats.  MPS was voor de vijfde keer aanwezig op deze beurs. Aangezien MPS groeit in de Verenigde Staten en een strategische alliantie heeft gesloten met AmericanHort is deze beurs steeds belangrijker geworden; met name vanwege het groeiende aantal MPS-deelnemers dat actief is in de teelt van vaste planten en boomkwekerij-producten.  

AmericanHort heeft milieu & duurzaamheid speerpunt gemaakt voor 2019. Dit sluit aan op de ambities van MPS om ook de Amerikaanse tuinbouwsector verder te verduurzamen.  Ook in 2020 zal MPS weer aanwezig zijn tijdens de 50e (jubileum) editie van MANTS. 

Mocht u vragen hebben of meer informatie nodig hebben neem dan contact op met Arthij van der Veer via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
HortiContact 2019 Gorinchem
 
Van 19 t/m 21 februari vindt voor de 16e keer de HortiContact (voorheen de Tuinbouw Relatiedagen) plaats in Gorinchem. Niet alleen Nederlandse tuinbouwprofessionals weten de weg naar HortiContact te vinden. Het aantal internationale gasten neemt elk jaar gestaag toe. De afgelopen jaren trokken bezoekers uit Europa, de VS, Canada, Australië en Azië richting deze Nederlandse vakbeurs.
 
MPS is natuurlijk ook weer aanwezig. Breng een bezoek aan onze stand (#E105) en laat u informeren over onze producten en diensten en de laatste ontwikkelingen op het gebied van verduurzaming in de internationale tuinbouwsector. 

Download hier uw gratis toegangsbewijzen. 

Mocht u vragen hebben of meer informatie nodig hebben neem dan contact op met Raymond Scheepens via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. +31 (0) 174 615 715
Het MPS-vignet; heeft u alles op orde?
 
Op 23 augustus 2017 is het uniforme MPS-vignet geïntroduceerd. Dit vignet is in de plaats gekomen van een veelvoud aan MPS-vignetten en logo’s die tot op dat moment in de sierteeltsector werden gebruikt. In combinatie met het interactieve platform www.volgjebloemofplant.nl , draagt het uniforme MPS-vignet bij aan uniforme werkwijze en labeling van producten afkomstig van MPS gecertificeerde bedrijven, en biedt het de consument transparantie.

De oude vignetten mochten tot en met het 31 december 2018 gebruikt worden. Sinds 1 januari 2019 mogen de oude vignetten van de betreffende certificaten niet meer gebruikt worden voor de lopende zaken, waaronder verpakkingen, plantenstekers etc.
Hier vindt u meer informatie.
Vacatures

Word jij onze nieuwe collega?
 • Vacature Auditor
 • Vacature Senior Auditor
 • Vacature Auditor Voedselveiligheid
 • Manager Commercie en Productontwikkeling
 • Service & Supportmedewerker
Bekijk hier onze vacatures en volg ons op LinkedIn!
Wanneer u vragen heeft over één van de onderwerpen in deze Nieuwsflits dan kunt u contact opnemen met het MPS-Service & Support team.

T. +31 174 615715
E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

MPS heeft deze nieuwsbrief zorgvuldig samengesteld.
MPS is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – zoals bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door acties ondernomen naar aanleiding van deze nieuwsbrief.

*|MC:SUBJECT|*
View this email in your browser
We staan alweer vlak voor de feestdagen. Van oudsher de tijd om terug te blikken en vooruit te kijken.

Bij het terugblikken op 2018 heerst bij MPS een dubbel gevoel. Begin 2018 lijkt wel ‘gisteren’ omdat de tijd is omgevlogen. Aan de andere kant lijkt het lang geleden omdat er zoveel is gebeurd en de omstandigheden waarmee we in 2018 startten zo enorm veranderd zijn.  

Voor onze organisatie geldt dat we heel hard hebben gewerkt aan automatisering en digitalisering van onze processen en producten. Hiermee creëren we schaalbaarheid zodat we de groei die we doormaken goed kunnen adresseren. 
Maar automatiseren alléén is niet het antwoord. Om goed te kunnen meebewegen met de ontwikkelingen in onze sector (en met de groeiende én veranderende vraag van onze klanten) hebben wij een slagvaardig en kundig team nodig. Ook daarin hebben we in 2018 verder geïnvesteerd. Het verstevigen van ons fundament werpt inmiddels zijn vruchten af en de plannen voor 2019 staan stevig in de steigers. 

MPS groeit. De vraag naar duurzamere producten in onze tuinbouwsector groeit. Het aantal samenwerkingsverbanden tussen MPS en andere partijen in de sector neemt toe. Ideeën voor verbeterde en nieuwe producten en diensten worden uitgewerkt, vaak ook in samenwerking met derden. Steeds vaker worden initiatieven en krachten gebundeld. Iets waar wij bij MPS in geloven en graag aan meewerken. 2019 belooft dus weer een druk en spannend jaar te worden waarin het verduurzamen van de sector een verdere vlucht zal nemen.

Wij zijn zo onbescheiden om trots te zijn op onze prestaties en ons team in 2018. We zijn dubbel zo trots op al onze MPS-gebruikers die in toenemende mate en met grote snelheid hun bedrijfsvoering aan het verduurzamen zijn. Vanaf deze plaats wens ik namens alle MPS collega’s u en de uwen een prachtig kersfeest en een gezond en succesvol 2019 toe!


Yolande van den Boom
CEO MPS-Groep

 
Activiteiten MPS in Noord-Amerika
Metrolina Greenhouses
De positie en activiteiten van MPS in Noord-Amerika zijn sinds 2008 steeds verder uitgebouwd. Duurzaamheid komt steeds hoger op de agenda te staan en consumenten worden steeds kritischer over onderwerpen zoals het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en verpakkingsmaterialen. Remco Jansen (Commercieel manager MPS) en Arthij van der Veer (Coördinator Noord-Amerika MPS) hebben afgelopen week Noord-Amerika bezocht met als doel retailers en kwekers te informeren over de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid.

Allereerst stond een afspraak met AmericanHort op de agenda. AmericanHort is de grootste kwekersorganisatie van Noord-Amerika. Tijdens dit bezoek is gesproken met Ken Fisher (CEO AmericanHort) die, in samenwerking met MPS, in februari 2018 een bezoek aan Nederland heeft gebracht om zelf de Nederlandse ‘best practices’ op het gebied van duurzaamheid in de Nederlandse sierteeltsector te bekijken. AmericanHort ziet MPS-ABC als hét instrument voor de groene sector in Noord-Amerika om zichzelf klaar te stomen voor de toekomst. Meer dan 30% van de Top-100 kwekers in Noord-Amerika is MPS-ABC deelnemer en dit aandeel groeit gestaag. 


 
In het eerste kwartaal van 2019 zullen AmericanHort en MPS in Noord-Amerika een Industry-Insider (Amerikaans vakblad) artikelenreeks publiceren. Deze zesdelige reeks, waarbij alle thema’s van MPS-ABC behandeld zullen worden, heeft als doel om kwekers te informeren.

Verder bezocht MPS de afgelopen week onder andere de  FSI-leden (Floriculture Sustainability Initiative) Floricultura (Salinas, CA) en Syngenta Flowers. Daarnaast werden Seville Farms en J.Berry Nursery in Texas bezocht.
 
Ook in de Verenigde Staten stelt de retail in toenemende mate eisen aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Een voorbeeld van een dergelijke retailer is Ahold/Delhaize in Salisbury, NC. Tijdens dit bezoek gaf MPS een presentatie aan de Sustainability & Wellness afdeling; zij werken aan het ontwikkelen van eisen op gebied van duurzaamheid voor alle merken onder de Ahold/Delhaize paraplu. Ahold/Delhaize is tevens lid van FSI en heeft een sterke focus op het gebied van implementatie van duurzaamheid.
 
Mocht u vragen hebben of meer informatie nodig hebben neem dan contact op met Remco Jansen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. +31 (0) 174 615 715
Certificering voor waterzuivering en nullozing
 
Glastelers mogen imidaclopridhoudende middelen, zoals Admire, niet meer gebruiken tenzij ze niet lozen (nullozer zijn) of het lozingswater minstens voor 99,5% zuiveren. Beide eisen moeten met een certificaat worden aangetoond. Met het Certificatieschema Waterzuivering en Nullozing van MPS is hier invulling aan te geven.

Voldoen aan voorschriften
Met het MPS-certificatieschema kunnen glastelers voldoen aan de voorschriften van het Wettelijk Gebruiksvoorschrift (WG) voor gewasbeschermingsmiddelen op basis van imidacloprid. Het WG geeft twee opties, namelijk:
 1. Toepassing in een kas zonder lozing, aan te tonen middels een certificaat.
 2. Voorafgaand aan lozing zuiveren met een zuiveringsrendement van tenminste 99,5% voor imidacloprid als er drainwater, drainagewater en/of filterspoelwater uit de kas wordt geloosd. De zuiveringsinstallatie moet daadwerkelijk in gebruik zijn en adequaat worden onderhouden, een en ander aan te tonen middels een certificaat. 
Het certificatieschema is van toepassing op bedrijven met kassen voor de teelt van bijvoorbeeld bloemen, planten, groenten en fruit, die imidaclopridhoudende middelen in bezit hebben of gebruiken. Met het certificaat kunnen telers aantonen dat het te lozen restwater voor minimaal 99,5% is gezuiverd of dat er helemaal niet wordt geloosd.

Eisen certificaat nullozing
Voor het certificaat nullozing moet er een door bevoegd gezag (waterschap en/of gemeente c.q. omgevingsdienst) een ondertekend bezoekverslag aanwezig zijn, waarin staat aangegeven dat nullozing voor deze locatie aannemelijk is gemaakt. Voor het aannemelijk maken van de nullozing kan de ‘aanpak aantonen nul-lozing’ (d.d. 16-3-2017, Platform Duurzame Glastuinbouw) worden gebruikt.

Bij meerdere locaties moet elke locatie worden geaudit. Tijdens de audit moet onder andere het volgende beschikbaar zijn:
 • Kopie bewijsvoering op basis waarvan nullozing aannemelijk is gemaakt, met name de plattegrondtekening van het bedrijf met daarop de waterstromen.
 • Kopie van het bezoekverslag van het bevoegd gezag over de controle nullozing
Met audit zaken controleren
“De situatieschets waarbij de waterstromen op een bedrijf in kaart zijn gebracht, is het basisdocument voor de certificering”, zegt Mark van Erp, auditor MPS-ECAS. “Bij een audit controleren we of het bezoekverslag aanwezig is en de bewijsvoering nog actueel is. Als dat in orde is, stellen we nog vragen over onder andere het onderhoud aan het watersysteem en de aanwezigheid van een calamiteitenprotocol.”

De auditor geeft aan dat het in kaart brengen van de waterstromen veelal voor oudere en samengestelde bedrijven bouwtechnisch veel voeten in de aarde heeft. Dit vanwege de vele verborgen en onbekende waterstromen, onder ander onbekende pijpen die op de sloot uitkomen.

Eisen certificaat waterzuivering
Voor het certificaat waterzuivering dient een glasteler gebruik te maken van een BZG-zuiveringsinstallatie. Wanneer een zuiveringsinstallatie op de BZG-lijst staat, komt deze in aanmerking voor certificering. Een goedgekeurde installatie kan op het bedrijf aanwezig zijn voor individuele zuivering, of als mobiele installatie worden ingehuurd of bij collectieve zuivering worden toegepast.

Gecontroleerde distributie
“Een toenemende gecontroleerde distributie van gewasbeschermingsmiddelen kan een reden zijn om tot certificatie over te gaan”, meldt Van Erp. “Aan de andere kant kan een afnemer van het kasproduct ook invloed hebben op het niet toepassen van imidaclopridhoudende middelen, omdat deze niet wil dat het middel op het product zit. Dan is ook geen certificaat nodig.”

De kosten voor een certificaat zijn bij één locatie ongeveer 300 euro voor het eerste jaar en voor een opvolgend jaar ongeveer 200 euro. Momenteel zijn er 23 bedrijven gecertificeerd voor waterzuivering en 3 voor nullozing. De auditor: “Omdat we nog maar net met deze certificering zijn begonnen, is het aantal nog laag maar wel groeiende. Voor het certificaat nullozing hebben telers het bezoekverslag van het bevoegd gezag nodig, waarvan die procedure eerst met goed resultaat afgerond moet zijn.”

Dit artikel is eerder verschenen in Glastuinbouwwaterproof. Door Harry Stijger.
Land in beeld: Turkije
In Turkije groeit de productie- en afzetmarkt voor bloemen en planten behoorlijk. Steeds meer  kwekers exporteren een deel van hun sierteeltproducten naar Europa. Vooral landen als Nederland, Verenigd Koninkrijk en Duitsland zijn belangrijke afzetmarkten. De export naar deze landen is de afgelopen jaren flink gestegen. Zo steeg de export van bloemen en planten naar Nederland in de eerste tien maanden van 2018 met maar liefst 32% en die naar Duitsland en het Verenigd Koninkrijk met 8%. 

Duurzaamheid en certificering
Gezien de ontwikkelingen bij de Europese retail voor wat betreft duurzaamheid en certificering, beginnen deze thema’s ook een rol te spelen in de Turkse sector. Hierdoor neemt in Turkije de belangstelling toe om duurzaam te produceren en een gevalideerde borging hiervan. De vraag naar MPS-certificering vanuit de Turkse kwekers neemt dan ook toe. De afgelopen jaren is het aantal MPS-deelnemers in dat land gestegen. Vier jaar geleden had MPS pas één deelnemer in Turkije; inmiddels zijn dat er achttien. 

“In november hebben we vanuit MPS-ECAS weer de jaarlijkse audits uitgevoerd. De kwekers die ik hierover sprak, zijn erg te spreken over onze auditoren. Tekortkomingen zijn er wel geschreven, maar dat is volgens de kwekers terecht. Inmiddels zijn ze dan ook hard bezig om deze tekortkomingen op te lossen.”, zegt Raymond Scheepens, commercieel manager MPS.

Aanstelling coördinatoren
In augustus heeft MPS in Turkije coördinatoren aangesteld. In overleg met deze coördinatoren is besloten om in de tweede week van december een aantal meetings te organiseren. De commercieel manager is daarvoor naar Turkije afgereisd om de kwekers daar te informeren, te stimuleren en te motiveren voor certificering. Tevens brengt hij ze op de hoogte van de ontwikkelingen in West-Europa. 

In overleg met onder andere de Turkse brancheorganisatie voor sierteeltkwekers, Süsbir genaamd, is besloten om in een week tijd drie meetings te houden. De eerste was in het vertrouwde Antalya, waar MPS inmiddels veertien deelnemers heeft. Een dag later een meeting in Yalova, een nieuwe regio voor MPS, en als laatste in Sakarya, de regio waar inmiddels een grote boomkweker bij MPS is aangesloten. 

 
Goede belangstelling
De interesse voor de meetings was groot. Scheepens: “Mogelijk heeft dat ook te maken met de aanwezigheid van de enkele hoogwaardigheidsbekleders bij de meeting in Antalya, die hun kijk op de Turkse sierteeltsector gaven. Tevens hebben daar twee kwekers, die al een aantal jaren bij MPS zijn aangesloten, zelf hun verhaal vertelt. Als kwekers dat doen, komt de boodschap vaak nog beter over.” 

De commercieel manager spreekt over succesvolle bijeenkomsten met goede presentaties. “De kwekers luisterden aandachtig en tijdens de vragenronde zijn veel interessante vragen gesteld en beantwoord door het MPS-team. Veel kwekers verlieten met een Turkse MPS-folder en extra kennis aangaande duurzaamheid en certificering de zaal.”

Positief over toekomst
Scheepens over zijn bezoek aan Turkije: “MPS hebben we in de drie regio’s goed op de kaart gezet. De komende tijd gaan we daar een vervolg aan geven en hebben hier al enkele ideeën over, die we verder gaan uitwerken. De toekomst zal leren hoe dit gaat verlopen, maar daar heb ik het volste vertrouwen in. Ik kijk in ieder geval nu al uit naar mijn volgende reis naar Turkije om de resultaten van deze meetings te bekijken.” 

Mocht u vragen hebben of meer informatie nodig hebben neem dan contact op met Raymond Scheepens via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. +31 (0) 174 615 715
MPS-ABC tip 
De winter is weer aangebroken, en de eerste bolbloemen (op pot) zijn alweer te koop. Voor bol-op-pot broeiers en broeiers van bolbloemen is het ook weer de tijd om binnen de MPS-ABC registratie de kistenbroei te registreren. Hiermee krijgt u extra normering voor deze teelt en compenseert u het verbruik op deze teelt. 
Kistenbroei registreert u in teelten. Klik op de button “+ milieucluster” en klik daarna op “bedekt”. 
Hierna kunt u kiezen voor “snijbloemen bedekt” (voor de broei van bolbloemen) of “pot, kuip en perkplanten bedekt” (voor de broei van bol-op-pot producten). 
Vervolgens vult u het totaal aantal opgeplante kisten in, inclusief de kistmaat. Mocht u gebruik maken van gecertificeerd uitgangsmateriaal, dan kunt u dit ook opgeven. Hierdoor verdient u extra punten binnen het thema “gecertificeerd uitgangsmateriaal”. 
 
Mocht u vragen hebben of meer informatie nodig hebben neem dan contact op met Raymond Scheepens via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of tel. +31 (0) 174 615 715

 
Bedrijf in beeld: FlorXL
Potplantenkwekerij FlorXl in Berkel en Rodenrijs is gespecialiseerd in exclusieve anthurium en aga-panthus soorten. Het bedrijf van vijf hectare houdt rekening met het milieu, heeft een laag energie-verbruik en produceert maximaal biologisch met inzet van natuurlijke vijanden en biologische middelen. Het watersysteem is al vijf jaar gesloten. “Toen was dat best vooruitstrevend om geen water te lozen”, zegt Sjef van Wijk. Momenteel bekijkt de potplanten-kweker de mogelijkheden om de verpakkingen, zoals planthoezen en -tray’s, te verduurzamen.

FlorXL is lid van Decorum. De potplantenkweker: “Een club van vooruitstrevende kwekers, die lekker op weg zijn als het gaat om verduurzaming. De bedrijven zijn dan ook allemaal modern en bij de tijd.” Decorum heeft dit jaar als doel gesteld dat alle aangesloten ondernemingen voor MPS-GAP zijn gecertificeerd of een aanvraag daarvoor bij MPS hebben gedaan.
Na de MPS-GAP leverings-certificering voor de retail is het ook de bedoeling om de MPS-SQ certificering te behalen. Met dit laatstgenoemde certificaat zijn goede arbeidsomstandigheden aantoonbaar. De potplantenkwekerij beschikt al over een MPS-A kwalificatie en is nu bezig met MPS-GAP en MPS-SQ. Van Wijk: “Intern zijn we klaar voor MPS-GAP. Het is nu wachten op de audit, die in februari staat gepland. Gelijktijdig willen we ons laten auditeren voor MPS-SQ. Daar zijn we nu intern nog mee bezig en werken er hard aan om het zover te hebben. 

Daarna wil FlorXL ook nog voor MPS-ProductProof opgaan. Met dit certificaat is op productniveau aan te tonen dat bepaalde werkzame stoffen niet voorkomen en in de teelt niet zijn toegepast.
 
Het MPS-vignet; heeft u alles op orde?
 
Op 23 augustus 2017 is het uniforme MPS-vignet geïntroduceerd. Dit vignet is in de plaats gekomen van een veelvoud aan MPS-vignetten en logo’s die tot op dat moment in de sierteeltsector werden gebruikt. In combinatie met het interactieve platform www.volgjebloemofplant.nl , draagt het uniforme MPS-vignet bij aan uniforme werkwijze en labeling van producten afkomstig van MPS gecertificeerde bedrijven, en biedt het de consument transparantie.

De oude vignetten mogen tot en met het einde van dit jaar gebruikt worden. Vanaf 1 januari 2019 mogen de oude vignetten van de betreffende certificaten niet meer gebruikt worden voor de lopende zaken, waaronder verpakkingen, plantenstekers etc.
Hier vindt u meer informatie.
Vacatures

Word jij onze nieuwe collega?
 • Vacature Auditor
 • Vacature Senior Auditor
 • Vacature Auditor Senior Substraten
 • Vacature Auditor Voedselveiligheid
Bekijk hier onze vacatures!
Wanneer u vragen heeft over één van de onderwerpen in deze Nieuwsflits dan kunt u contact opnemen met het MPS-Service & Support team.

T. +31 174 615715
E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

MPS heeft deze nieuwsbrief zorgvuldig samengesteld.
MPS is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – zoals bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door acties ondernomen naar aanleiding van deze nieuwsbrief.

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, alle rechten voorbehouden.