*|MC:SUBJECT|*
VAL’HOR (Plante Bleue) en MPS versterken hun samenwerking
Tijdens de internationale landbouwbeurs 'Salon International de l'Agriculture' in Parijs hebben (semi-overheids) brancheorganisatie VAL'HOR en MPS hun samenwerkingsovereenkomst verlengd. Bovendien maakt Excellence Végétale nu ook deel uit van deze overeenkomst. De stichting Exellence Végétale promoot bedrijven die duurzaam produceren en houdt zich bezig met coördinatie en promotie van Plante Bleue en MPS-certificering.
Plante Bleue
VAL’HOR is schemabeheerder van hét sociale- en duurzaamheidsschema in Frankrijk; Plante Bleue. De Plante Bleue- certificering kent drie verschillende niveaus. Het hoogste niveau (niveau 3) eist gevalideerde milieuregistratie. Dit kan bijvoorbeeld via de MPS-ABC registratie.   

Yolande van den Boom (CEO MPS-Groep): "Samen met bovengenoemde partijen hebben we de ambitie de Franse sierteeltsector verder te verduurzamen en naar een hoger plan te brengen." 

Door het combineren van Plante Bleue met MPS-ABC registratie bereiken kwekers het hoogste certificeringsniveau. Al sinds de vorige overeenkomst is overeengekomen om gecombineerde audits aan te bieden. 


Voor meer informatie, neem contact op met Raymond Scheepens: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., +31 (0)6 53 86 25 51
Nieuwe animatie: ketentransparantie in de internationale sierteeltketen
FSI is een netwerkorganisatie waarin (inter)nationale marktpartijen en NGO’s samen werken aan een duurzamere sierteeltsector. MPS is hierbij betrokken omdat ze de ambitie heeft de milieu-impact van onder andere gewasbeschermingsmiddelen ketenbreed te verlagen, om partijen met elkaar te verbinden om zo te werken aan het transparant maken van verduurzaming. De doelstelling van FSI is dat in 2020 negentig procent van de door de leden verhandelde producten duurzaam worden ingekocht en verhandeld.

Om deze FSI-doelstelling te behalen, moet de sector de transitie naar duurzaamheid intensiveren en versnellen. Dit kan alleen via een keten-brede aanpak. Daarom is MPS in samenwerking met FSI een project gestart om de keten transparanter te maken. 
Dit project richt zich onder andere op verlaging van het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen door de gehele keten. Daarnaast zijn het verbeteren van de transparantie en communicatie in de keten belangrijke doelstellingen. De MPS-ABC registratie en MPS-ProductProof zijn essentieel voor het project, omdat zij goede registratie en analyse mogelijkheden bieden en tegelijkertijd de overgang naar duurzamer telen stimuleren. Onderstaande animatie legt uit hoe dit alles in de praktijk vorm krijgt. 

Voor meer informatie, neem contact op met Remco Jansen: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., +31 (0)6 512 740 01
Ijzersterke combinatie: MPS-ABC/MPS-GAP
Vanuit de sector bestond er enige tijd onduidelijkheid over hoe lang het traject duurt om MPS-GAP te behalen (soms werd zelfs een jaar genoemd). MPS-GAP certificering kan op korte termijn behaald worden. Hoe dit precies zit en nog 9 andere redenen om te kiezen voor de combinatie MPS-ABC/MPS-GAP volgen hier:
Locaties MPS-GAP gecertificeerde bedrijven

1.    MPS-ABC en MPS-GAP versterken elkaar
MPS-ABC is hét milieucertificaat voor bewust duurzame kwekers. Het is een registratie-tool voor gewasbeschermingsmiddelen, energie, meststoffen, water en afval. MPS-ABC is een geborgd systeem waarbij onafhankelijke controles, audits en monsternames plaatsvinden. MPS-ABC is wereldwijd uniek op het gebied van geborgde milieuregistratie. 
 
Het MPS-GAP certificaat is er voor bedrijven die aan handel en retailer leveren. Voor MPS-GAP zijn eisen geformuleerd op het gebied van traceerbaarheid, milieu, veiligheid en hygiëne. Bij MPS-GAP is het noodzakelijk gewasbeschermingsmiddelen te registeren op dagniveau; de MPS-ABC registratietool biedt deze mogelijkheid. 
 
Daarnaast laat MPS-ABC het milieu-effect zien (maakt het kwantificeerbaar) van de binnen MPS-GAP genomen maatregelen.

2.    MPS-GAP certificering kan op korte termijn
Kwekers die net starten met MPS-ABC hoeven niet eerst een jaar te registeren om MPS-GAP te kunnen behalen. MPS-GAP certificering kan namelijk op kortere termijn behaald worden. Een van de eisen van MPS-GAP is dat het bedrijf MPS-ABC (of gelijkwaardig) gecertificeerd is. Echter gedurende een beperkte (aanloop)periode volstaat ook de MPS-D status (nog niet gecertificeerd). Het is dus niet zo dat er eerst een jaar moet worden geregistreerd alvorens aan MPS-GAP te kunnen beginnen.
 
3.    Door combinatie MPS-ABC / MPS-GAP lopen deelnemers voorop en sluiten makkelijker aan bij toekomstige ontwikkelingen (bijvoorbeeld van FSI)
MPS-GAP voldoet aan de eisen van FSI2020 en is opgenomen in het “mandje”. In de nabije toekomst zal ook geborgde milieuregistratie (Credible Record Keeping) een voorwaarde zijn vanuit FSI, en naar verwachting ook een hoop andere partijen. De basis onder MPS-GAP is de geborgde milieuregistratie via MPS-ABC. Met MPS-GAP zijn deelnemers dus klaar voor de toekomst.
 
4.    MPS-ABC én MPS-GAP certificering zijn zichtbaar in het Trade Portal
Het MPS Trade Portal wordt door veel handelaren gezien én al gebruikt als strategisch inkoop instrument als het gaat om het inkopen van sierteelt producten met een duurzaamheidscertificaat. Bedrijven die MPS gecertificeerd zijn worden hier getoond. Dit vergroot de (internationale) marktkansen. 
 
5.    MPS-GAP is ambitieus: bonuspunten bij inkoop gecertificeerd uitgangsmateriaal 
MPS-GAP heeft de ambitie om de keten te sluiten op het gebied van duurzaamheid. Naast het feit dat MPS-ABC “als basis onder MPS-GAP ligt” speelt ook mee dat er eisen worden gesteld aan de inkoop van uitgangsmaterialen en bijkoop van producten. Uitgangsmaterialen (en bijkoop) dienen in veel gevallen ook GAP gecertificeerd te zijn. MPS-GAP kent een stappenplan waarbij een bedrijf in 3 jaar toewerkt naar (uitgangs)materialen die gecertificeerd zijn op duurzaamheidseisen. Hierin faciliteert MPS kwekers om in hun eigen haalbare tempo te verduurzamen. Bedrijven die gecertificeerd uitgangsmateriaal inkopen ontvangen daarnaast ook nog bonuspunten in MPS-ABC.
 
6.    MPS-GAP is gebenchmarkt met GLOBALG.A.P.
Alle MPS-GAP gecertificeerde bedrijven zijn zichtbaar in het MPS Trade Portal én in de database van GLOBALG.A.P. Dit is van belang omdat ook de (Duitse) retail zijn duurzaamheidseisen aan het aanscherpen is. MPS-GAP gecertificeerde bedrijven worden dus ook gevonden door de Duitse retail. 
 
7.    MPS-GAP deelnemers kunnen gebruik maken van twee (consumenten)-labels 

MPS-gecertificeerde bedrijven kunnen het uniforme MPS-vignet gebruiken met een uniek nummer. Dit nummer is onder andere gekoppeld aan de website Volgjebloemofplant.nl waar consumenten kunnen zien hoe een product gecertificeerd is en waar het vandaan komt. Daarnaast is er ruimte op dit platform voor de kweker om zijn bedrijf en producten te presenteren. Naast dit MPS-Vignet mogen MPS-GAP deelnemers ook gebruik maken van het GGN-label (GLOBALG.A.P. consumentenlabel). Hiervoor dienen ze wel GRASP toe te voegen aan de certificering . Bedrijven die het GGN-label willen plaatsen dienen een licentie overeenkomst af te sluiten met GLOBALG.A.P. en hiervoor een licentie-afdracht betalen.
 
8.    MPS-ABC / MPS-GAP- certificering goed voor het imago van een bedrijf
Door deel te nemen aan MPS-ABC maakt de kweker zijn prestaties transparant en meetbaar. Daarnaast is het milieuregistratiesysteem van MPS een van de meest vooruitstrevende ter wereld én geborgd. Door middel van MPS-GAP kunnen bedrijven hun ‘Good Agricultural Practices’ tonen. Door de combinatie van MPS-ABC en MPS-GAP wordt één plus één drie. 
 
 9.    MPS is wereldwijd actief en biedt “One stop shop” concept  
Niet alleen zijn MPS-gecertificeerde kwekers in meer dan 40 landen actief; GAP certificering is een internationale standaard waardoor internationale marktkansen volledig worden benut. Omdat MPS-ECAS alle certificering voor onder andere MPS kan verzorgen kan de kweker bij één loket terecht.
 
10.   Wettelijke eisen opgenomen in MPS-GAP 
Verschillende wettelijke eisen zoals het aantoonbaar maken van verplichte instructies aan medewerkers en wettelijk verplichte risico-inventarisatie en evaluatie zijn opgenomen in MPS-GAP. 

Tot slot zijn zowel MPS-ABC als MPS-GAP geaccrediteerd op basis van ISO 17065 voor productcertificering. Hierdoor is onafhankelijkheid gewaarborgd, wordt deze certificering wereldwijd erkend en staan de schema’s garant voor betrouwbaarheid en kwaliteit. 

Voor meer informatie, neem contact op met Raymond Scheepens: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken., +31 (0)6 53 86 25 51
MPS blijft groeien in Noord-Amerika
Afgelopen maand zijn er weer drie nieuwe bedrijven in Noord-Amerika gestart met de MPS-ABC registratie. Onze regionale MPS-coördinator Charlotte Smit bezocht deze bedrijven om ze te informeren over de laatste ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en ze op weg te helpen hoe ze de resultaten uit de MPS-ABC registratie kunnen gebruiken om hun duurzaamheidsprestaties te verbeteren en transparant te maken. Kraemers Nursery, Means Nursery en Olive Hill Greenhouses zijn enthousiast aan de slag gegaan met de innovatieve tools die MPS hen biedt. MPS werkt in Noord-Amerika samen met brancheorganisatie AmericanHort.
Yolande van den Boom (CEO MPS-Groep); “ In ons gezamenlijke doel de tuinbouwsector in Noord- Amerika te verduurzamen wordt zoveel mogelijk de samenwerking gezocht met AmericanHort. We helpen kwekers verder te verduurzamen door middel van het aanbieden van onze unieke innovatieve tools en schema’s. Deze worden met veel enthousiasme ontvangen in Amerika. De ambitie van MPS is om nog verder te groeien in Noord- Amerika. Meer dan 30% van de Top 100 grootste kwekers in Noord- Amerika is nu al MPS-ABC-gecertificeerd en dit aandeel groeit gestaag”.
Het MPS-vignet; heeft u alles op orde?
 
Op 23 augustus 2017 is het uniforme MPS-vignet geïntroduceerd. Dit vignet is in de plaats gekomen van een veelvoud aan MPS-vignetten en logo’s die tot op dat moment in de sierteeltsector werden gebruikt. In combinatie met het interactieve platform www.volgjebloemofplant.nl , draagt het uniforme MPS-vignet bij aan uniforme werkwijze en labeling van producten afkomstig van MPS gecertificeerde bedrijven, en biedt het de consument transparantie.

De oude vignetten mochten tot en met het 31 december 2018 gebruikt worden. Sinds 1 januari 2019 mogen de oude vignetten van de betreffende certificaten niet meer gebruikt worden voor de lopende zaken, waaronder verpakkingen, plantenstekers etc.

Hier vindt u meer informatie.
Vacatures
Word jij onze nieuwe collega?
  • Administratief / Commercieel Medewerker (tijdelijk)
  • Vacature Auditor
  • Vacature Senior Auditor
  • Vacature Auditor Voedselveiligheid
Bekijk hier onze vacatures en volg ons op LinkedIn!
Wanneer u vragen heeft over één van de onderwerpen in deze Nieuwsflits dan kunt u contact opnemen met het MPS-Service & Support team.

T. +31 174 615715
E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

MPS heeft deze nieuwsbrief zorgvuldig samengesteld.
MPS is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – zoals bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door acties ondernomen naar aanleiding van deze nieuwsbrief.