*|MC:SUBJECT|*

MPS-GAP gebenchmarkt met GLOBALG.A.P.

 
Ontwikkelingen in de markt op het gebied van duurzaamheid zijn in volle gang. Eerder dit jaar hebben we u bericht over de aangescherpte duurzaamheidseisen van de (Duitse) retail. Deze zullen vanaf medio 2019 van kracht zijn. Dit houdt in dat de toeleverende handel, maar ook alle kwekers van sierteeltproducten, dit jaar al aan de slag moeten om zich voor te bereiden op deze aangescherpte eisen.
Vanaf 15 september 2018 is een nieuwe versie van het certificatieschema MPS-GAP van kracht, dat gebenchmarkt is met GLOBALG.A.P. Hierdoor wordt het nieuwe schema MPS-GAP gelijkwaardig aan GLOBALG.A.P. Alle MPS-GAP gecertificeerde bedrijven zijn zichtbaar in het MPS-Trade-Portal, met GGN-nummer, én in de database van GLOBALG.A.P.

MPS blijft constant in beweging om haar producten en diensten marktconform aan te kunnen bieden en zo ook aan de veranderende eisen van de markt te blijven voldoen.
 
Daarnaast is het onze ambitie om één loket te zijn zodat kwekers en andere bedrijven één aanspreekpunt hebben. We hebben deze speciale MPS-GAP Newsflash samengesteld om u te informeren hoe MPS u kan ondersteunen op weg naar nog meer duurzaamheid en transparantie in een veranderende markt.  
 
Yolande van den Boom
CEO MPS-Groep

Wat houdt MPS-GAP precies in?

 
Het MPS-GAP certificaat is er voor bedrijven die aan retailers leveren. Voor MPS-GAP zijn eisen geformuleerd op het gebied van traceerbaarheid, milieu, veiligheid en hygiëne. MPS-ABC is het onderliggende certificaat om MPS-GAP te mogen voeren. Risico-reductie en traceerbaarheid zijn daarbij belangrijke argumenten om voor MPS-GAP certificering te kiezen. 

Alle MPS-GAP gecertificeerde bedrijven zijn zichtbaar in het MPS-Trade-Portal (https://www.my-mps.com/affiliatemembers).


 

FSI


MPS-GAP voldoet aan het Floriculture Sustainability Initiative (FSI) en is daardoor onderdeel van het ‘FSI-mandje’. FSI is een internationale organisatie met leden (zoals toeleveranciers, handel, retail, brancheverenigingen) uit vele landen.
Deze leden spreken de ambitie uit dat in 2020 hun producten voor minimaal 90% duurzaam moeten zijn conform de FSI eisen. Dat betekent dat bedrijven met een MPS-GAP certificaat meegeteld worden in de FSI ambitie voor 2020.

Voordelen van MPS-GAP op een rijtje

  • Zichtbaarheid in het MPS-Trade Portal inclusief GGN-nummer
  • MPS-ABC is het onderliggende certificaat om MPS-GAP te mogen voeren; hierdoor onderscheiden kwekers zich nog meer op het gebied van duurzaamheid wat leidt tot een versterking van het imago van uw bedrijf
  • Met MPS-GAP voldoen bedrijven aan de eisen van de retail en worden uw afzetmogelijkheden vergroot
  • MPS-GAP voldoet aan de eisen van FSI2020

Waar zitten MPS-GAP gecertificeerde bedrijven?

Aangescherpte retaileisen


Supermarkten in Duitsland zoals Aldi Süd, Aldi Nord en Lidl zijn al geruime tijd bezig met het doorvoeren van sociale- en milieu-eisen. Op dit moment werken ze al met internationaal erkende milieu- en duurzaamheidsnormen zoals MPS, GLOBALG.A.P. en Fairtrade. Tot op heden lag de focus vooral op snijbloemen; dit wordt nu nog verder uitgebreid tot het hele bloemen- en plantenassortiment. Daarom moeten vanaf 2019 alle leveranciers van deze bedrijven een GLOBAL.G.A.P. (of gebenchmarkt schema zoals MPS-GAP) dan wel Chain of Custody- certificering (CoC) hebben.


Daarnaast moeten alle producten ook voldoen aan  sociale standaarden zoals MPS-SQ certificering of GRASP. Ook worden residurestricties en eisen op het gebied van logogebruik gefaseerd ingevoerd. Verderop in de nieuwsbrief gaan we hier verder op in.
 
Levert u aan de retail, of aan Aldi Süd, Aldi Nord of Lidl in het bijzonder en heeft u vragen over eisen betreffende certificering, neem dan contact op met Remco Jansen, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of Raymond Scheepens, e-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
 

MPS-Socially Qualified en GRASP 

De (Duitse) retail eist dat sierteeltproducten ook voldoen aan sociale standaarden zoals MPS-SQ (MPS-Socially Qualified), GRASP, of Fairtrade.
 
MPS-SQ (certificaat)
Het MPS-SQ certificaat is gebaseerd op de universele rechten van de mens en de gedragscodes van vertegenwoordigende lokale organisaties. Maar ook de afspraken van de International Labour Organisation (ILO) zijn hierin opgenomen. In de praktijk betekent dit dat er gecontroleerd wordt op werkuren, aanwezigheid en inhoud van contracten, beloningen, omgang met gewasbeschermingsmiddelen enz.
GRASP (risicobeoordeling)
GRASP staat voor GLOBALG.A.P. Risk Assesment on Social Practice, en is een risicobeoordeling op het gebied van sociale aspecten op een bedrijf. Denk hierbij aan het welzijn en beloningsniveau van medewerkers alsook gezondheids- en veiligheidsaspecten.
 
Mocht u het GGN-label willen gebruiken op uw producten dan is het noodzakelijk dat u GRASP toevoegt aan uw MPS-GAP certificatie. MPS-ECAS voert vanaf 15 september 2018 ook de GRASP-assessments uit, eventueel in combinatie met de MPS-GAP audit.

Labelgebruik

 
Bedrijven die het GGN-label (GLOBALG.A.P.- consumentenlabel) op producten willen plaatsen moeten een licentie overeenkomst sluiten met GLOBALG.A.P. en hiervoor een licentie afdracht betalen. Mocht u meer informatie willen over het gebruik van het GGN-Label, mail dan naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
 
Daarnaast heeft MPS op 23 augustus 2017 één uniform MPS-vignet geïntroduceerd, dat in de plaats is gekomen van een veelvoud aan MPS-vignetten en logo’s die tot dan toe in de sierteeltsector werden gebruikt. In combinatie met het interactieve platform www.volgjebloemofplant.nl , draagt het nieuwe MPS-vignet bij aan uniforme werkwijze en labeling van producten afkomstig van MPS-gecertificeerde bedrijven. Let erop dat vanaf 1 januari 2019 de oude vignetten niet meer gebruikt mogen worden op bijvoorbeeld verpakkingen, plantenstekers, websites etc.

Praktische gevolgen benchmark MPS-GAP

 
Bedrijven die voor MPS-GAP ge-audit worden na 15 september 2018 krijgen de beschikking over een GGN-nummer en worden zichtbaar in de database van GLOBALG.A.P. Naast de gebruikelijke kosten voor MPS-GAP dragen bedrijven een jaarlijkse flat fee van 100 euro af aan GLOBALG.A.P. (via MPS-ECAS), ongeacht de oppervlakte van het bedrijf.
 
Binnen het nieuwe MPS-GAP certificatieschema (versie 11) zijn een aantal eisen gewijzigd dan wel versoepeld. We lichten de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen hieronder kort toe.
 
  • Bijkoop van producten (Eis 2.2a)
Met betrekking tot bijkoop van producten zijn de percentages van het stappenplan in de interpretatie aangepast. In versie 10 van het MPS-GAP schema moest tijdens de eerste audit 40% van de bijkoop gecertificeerd zijn, tijdens de 2e audit 70% en tijdens de laatste audit moest alle bijkoop gecertificeerd zijn. In versie 11 zijn deze percentages gewijzigd naar 25% tijdens de eerste audit, 50% tijdens de 2e audit en 100% bij de 3e audit.
  • Aankoop van uitgangs-/startmateriaal (Eis 2.8)
Hier zijn dezelfde percentages van toepassing op de wijziging als bij bovenstaande eis (Eis 2.2.a). Toevoeging bij de interpretatie van deze eis: Niet verplicht voor bedrijven met alleen productie van uitgangsmateriaal. Wanneer het materiaal uit het wild wordt verzameld, dient het minimaal 3 maanden op het bedrijf aanwezig te zijn voordat het als MPS-GAP gecertificeerd verkocht mag worden. Indien de teeltcyclus korter dan 3 maanden is, moet ten minste twee derde van de teeltcyclus worden uitgevoerd op het bedrijf.
  • Trainingen (Gezondheid, Veiligheid, Hygiëne) (Eis 2.19)
In versie 10 van het certificatieschema was er alleen sprake van een algemene training op het gebied van hygiëne. In versie 11 zijn trainingen op het gebied van gezondheid en veiligheid toegevoegd.
  • Opstellen natuurbehoudsplan (Eis 2.20)
Het opstellen van een beleidsplan is in de nieuwe versie vervangen door het opstellen van een natuurbehoudsplan.
  • Residu-analyse van gewasbeschermingsmiddelen (hoofdstuk 7)
Heel het hoofdstuk residu-analyse van gewasbeschermingsmiddelen is komen te vervallen.
  • Eisen m.b.t. voorkoming voedselfraude (Dit is het nieuwe hoofdstuk 7)
Deze eisen zijn overigens niet van toepassing op bedrijven met (uitgangsmateriaal) bloemen en planten.
 
Het nieuwe certificatieschema kunt u op onze website vinden.
 

Chain of Custody


De GLOBALG.A.P. Chain of Custody Standard (CoC) is een certificaat voor alle bedrijven en (detail)handelaren die omgaan met GLOBALG.A.P. gecertificeerde producten (of daaraan gebenchmarkte certificatieschema’s zoals MPS-GAP).
 
De GLOBALG.A.P. CoC Standard volgt producten gedurende het hele proces, van kweker tot retailer. Het stelt eisen aan het gebruik van gecertificeerde producten en de juiste scheiding van gecertificeerde en niet-gecertificeerde producten in de verwerkingseenheden. Handelaren, verwerkers en distributeurs kunnen op geloofwaardige wijze aantonen dat zij gecertificeerde producten verkopen, de traceerbaarheid aantonen en zichtbaar worden in de GLOBALG.A.P. database
 
MPS-ECAS zal de Chain of Custody-audits vanaf dit najaar gaan verzorgen hetgeen past binnen de visie van MPS om een ‘one-stop-shop’ voor haar klanten te faciliteren.

Wanneer u vragen heeft over één van de onderwerpen in deze Newsflash dan kunt u contact opnemen met het MPS-Service & Support

T. +31 174 615715
E. Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

MPS heeft deze nieuwsbrief zorgvuldig samengesteld.
MPS is niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen – zoals bijvoorbeeld geleden verlies of gederfde winst – ontstaan door acties ondernomen naar aanleiding van deze nieuwsbrief.